Sentinel HASP EMS

Skalowalne, internetowe rozwiązane do zarządzanie licencjami w przedsiębiorstwie, charakteryzujące się wysoką elastycznością, łatwością integracji i użytecznością.

Sentinel EMS jest internetowym rozwiązaniem, które daje wydawcom oprogramowania scentralizowane narzędzie do pełnego zarządzania licencjami i uprawnieniami pracowników. Umożliwia integrację z systemami back-office, oferuje wiele możliwości zbierania i analizowania danych oraz liczne funkcje raportowania.

Sentinel EMS umożliwia wydawcom oprogramowania stałe doskonalenie jakości zarządzania licencjami podczas całego cyklu życia produktu, redukuje koszty wsparcia, podnosi jakość obsługi użytkowników, oferując scentralizowany interfejs dla pracowników, partnerów i użytkowników końcowych.


 •  Portal dla dostawców oprogramowania umożliwiający pracę z podziałem na role - prosty do stworzenia i wdrażanie, pozwala zarządzać użytkownikami i zadaniami pracowników działu obsługi klientów, sprzedaży, marketingu, realizacji zamówień oraz działu strategicznego zarządzania produktem.
 •  Portal dla partnerów & dystrybutorów - wspiera partnerów biznesowych i dystrybutorów; pozwala zarządzać uprawnieniami oraz uprawnieniami użytkowników końcowych w czasie rzeczywistym. Służy m.in. do aktualizacji warunków licencji przez dystrybutorów.
 •  Samoobsługowy portal dla użytkowników końcowych - redukuje koszty wsparcia i podnosi jakość obsługi klientów umożliwiając im zakup, aktywację, odnowienie, uaktualnienie czy zwrot produktów bez potrzeby kontaktu z konsultantem handlowym.


Uproszczenie funkcji licencjonowania

Sentinel EMS upraszcza czasochłonne operacje wprowadzania danych oraz funkcje raportowania podczas całego cyklu życia licencji. Automatyzacja procesów realizacji zamówień, aktywacji licencji i zarządzania nimi pozwala maksymalizować zyskowność i biznesową efektywność przedsięwzięcia.


 •  Realizacja zamówień i automatyczna aktywacja licencji - minimalizuje czasochłonne wprowadzanie danych i upraszcza funkcje śledzenia licencji, eliminuje błędy, oszczędza czas, redukuje koszty realizacji, automatyzując funkcje licencjonowania.
 •  Źródła z zawartością aktualizowaną z czasie rzeczywistym (real time RSS feeds) - optymalizuje procesy sprzedaży i wsparcia technicznego; usprawnia komunikację z użytkownikami końcowymi poprzez wysyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym i możliwość zmiany treści powiadomień.
 •  Szybka i prosta konfiguracja produktu - redukuje koszty rozwoju i inwentaryzacji produktu, skraca czas dotarcia na rynek, umożliwiając pracownikom działu realizacji zamówień, klientom i dystrybutorom szybkie tworzenie i dostarczanie na rynek nowych produktów i nowych modeli licencji, bez potrzeby angażowania programistów i inżynierów IT.Zaawansowane funkcje zbierania danych i raportowania

Sentinel EMS dostarcza również zaawansowane możliwości zbierania danych i raportowania.


 •  Raport zgodności użytkowników końcowych - dzięki prostym funkcjom śledzenia zgodności zamówionej licencji i uprawnień do korzystania z niej oraz funkcji raportowania, pracownicy działu sprzedaży mogą łatwo kontrolować, czy klienci końcowi nie korzystają z licencji po zakończeniu opłaconego okresu użytkowania.
 •  Śledzenie licencji i raportowanie - elastyczne funkcje śledzenia licencji oraz narzędzia raportujące pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby klientów, podnieść jakość usług wsparcia technicznego i dostrzec rodzące się okazje podniesienia zysków.
 •  Analizowanie danych o produkcie - pogłębiona analiza danych o produktach pozwala dostrzegać zmiany zachodzące na rynku i wdrażać nowe pakiety produktów oraz modele wyceny i dystrybucji.
 •  Wywiad gospodarczy - pogłębiona analiza szczegółowych danych o klientach może służyć do doskonalenia działań marketingowych i sprzedażowych podczas trwania całego cyklu życia produktu.Elastyczna integracja systemu

Sentinel EMS jest rozwiązaniem w pełni zintegrowanym, ale jednocześnie tak zaprojektowanym, aby wspierać także inne systemy do licencjonowania. Pozwala centralnie zarządzać różnymi systemami do licencjonowania i oferuje jeden, rozbudowany interfejs dla pracowników, partnerów i użytkowników końcowych. 


 •  Nowoczesne opcje integracji back-office - redukuje i eliminuje kosztowne i czasochłonne procesy manualnego wprowadzania danych, umożliwia integrację z systemami ERP i CRM.
 •  Generator licencji agnostic design - jeden system zarządzający dla wielu różnych generatorów licencji i wymaganych technologii znacznie upraszcza proces realizacji zamówień.


Logowanie