Zarządzanie cyklem życia oprogramowania DRM

Rozwiązanie DRM jest wykorzystywane przez cały okres życia produktu i na różnych szczeblach organizacyjnych korporacji tworzącej oprogramowanie. System DRM działa już od wczesnych etapów projektowania, przez programowanie, tworzenie modeli biznesowych aplikacji i polityk cenowych aż do realizacji zamówień i przyszłych uaktualnień oprogramowania.

Potęga zasady Zabezpiecz Raz - Dostarcz Wielu - Rozwijaj Dalej


Rozwiązanie Sentinel  LDK wsparte systemem Sentinel EMS  jest oparte na koncepcji Zabezpiecz Raz - Dostarcz Wielu - Rozwijaj Dalej, zgodnie z którą proces zabezpieczania oprogramowania jest zupełnie oddzielony od procesów biznesowych. Unikalna i innowacyjna technologia firmy Safenet Cross-Locking pozwala menedżerom wybierać modele licencjonowania i model klucza zabezpieczającego Sentinel już po uprzednim zabezpieczeniu oprogramowania przez programistów. Proces zabezpieczania jest jednorazowy i kończy się powstaniem ostatecznej i macierzystej wersji oprogramowania. Menedżerowie produktu i marketingu mogą następnie zastosować dowolną ilość modeli licencjonowania i wybierać klucz zabezpieczający Sentinel (Sentinel HL lub Sentinel SL) podczas całego cyklu życia produktu, nawet gdy produkt już funkcjonuje u klienta końcowego. Dzięki temu wydawcy oprogramowania mogą regulować poziom bezpieczeństwa w zależności od okoliczności biznesowych takich jak, budżet, ważność aplikacji, segmenty rynku, region, użytkownicy, wersje oprogramowania i inne.

Zasada Zabezpiecz Raz - Dostarcz Wielu - Rozwijaj Dalej pozwala zarządzać i optymalizować cykl życia produktów, podnosząc ich zyskowność i redukując koszty wytworzenia. Kiedy menedżerowie chcą wprowadzić nowy model licencji lub zmienić typ klucza zabezpieczającego Sentinel, np. ze względu na wymagania klienta, mogą uczynić to niezwłocznie i bez potrzeby angażowania programistów.
Sentinel LDK  daje wydawcom oprogramowania możliwość szybkiego reagowania na potrzeby rynku i oferowania łatwych w utrzymaniu produktów.
Dowiedz się więcej o Sentinel LDK


Logowanie