Jak działa Sentinel Cloud

Jak działa Sentinel Cloud Services

Sentinel Cloud Services sprawia, że budowanie wszechstronnych katalogów usług, przydzielanie praw i autoryzowanie użytkowników, pomiar użycia oraz procesy adaptacyjne oferowanych usług, są dla dostawców aplikacji SaaS proste i szybkie.

Definicja Katalogu Usług i Przydzielanie

Sentinel Cloud umożliwia wydawcom oprogramowania, definiowanie, automatyczne przydzielanie praw i elastyczne zarządzanie katalogiem usług, na poziomie poszczególnych cech. 

Zobacz Diagram >>

Autoryzacja i zarządzanie użytkownikami

Sentinel Cloud pozwala usługom chmury kontrolować użycie swoich usług na poziomie poszczególnych cech produktów, aby zapewnić przestrzeganie umów licencyjnych i aby wspierać modele biznesowe polegające na kontroli dostępu do określonych funkcjonalności produktu.

Zobacz Diagram >>

Śledzenie użycia usług oraz raportowanie

Chmura stale monitoruje i przechowuje wszystkie dane o użyciu usług, dostarczając wydawcom oprogramowania bezcennych informacji mogących zostać użytymi podczas podejmowania decyzji biznesowych, priorytyzacji zadań a także takich krytycznych procesów biznesowych jak księgowanie.

Zobacz Diagram >>

Logowanie