Co nowego w Sentinel LDK

Co nowego oferuje Sentinel LDK:


  • Możliwość prostego przejścia ze sprzętowego na programowy sposób zabezpieczania licencji - teraz użytkownik końcowy może samodzielnie, w prostych 3 krokach zmienić zabezpieczenie sprzętowe licencji na programowe, lub przenieść programowy klucz z jednego komputera na drugi bez udziału działu wsparcia technicznego.


  • Tryb użytkownika (user-mode) SL - teraz licencje zabezpieczone kluczem programowym SL w środowisku Windows nie wymagają instalacji oprogramowania RTE na komputerach końcowych użytkowników, co zredukuje opóźnienia i wyeliminuje dodatkowe koszty podczas realizacji dużej ilości zamówień. Instalacja zabezpieczonej aplikacji może być wykonane przez użytkownika końcowego, który nie ma uprawnień administratora. Także w przypadku licencji sieciowych.


  • Sentinel EMS, narzędzie działające w środowisku przeglądarki internetowej, jako tzw. 'cienki klient' - jest częścią rozwiązania Sentinel LDK i pełni rolę serwera bazy danych, portalu internetowego oraz interfejsu dla użytkowników. Pozwala na szybki dostęp poprzez przeglądarki internetowe do posiadanych licencji wszystkim autoryzowanym użytkownikom, bez potrzeby instalacji dodatkowych komponentów na stacjach roboczych.


  • Kolejna, udoskonalona generacja technologii kopertowania - dzięki zastosowaniu szyfrowania typu White-Box, wzmocniono zabezpieczenie aplikacji przed atakami inżynierii rewersyjnej, łamaniem kodu i kradzieżą własności intelektualnej oraz udoskonalono mechanizmy fałszywego raportowania zagrożeń przez oprogramowanie antywirusowe.


  • Licencjonowanie oparte na certyfikatach - klucze programowe Sentinel SL są teraz implementowane za pomocą certyfikatów. Zabezpieczone certyfikaty są generowane w formacie tekstowym, co oznacza, że mogą być czytane przez obie strony, wystawcę certyfikatu i klienta. Umożliwia to śledzenie historii zmian licencji i szybkie udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania z tym związane.   


  • Programowanie grupowe kluczy sprzętowych - Sentinel LDK oferuje możliwość jednoczesnego 'wypalania' wielu sztuk kluczy Sentinel HL.


  • Linux SL - możliwość oferowania produktów zabezpieczonych kluczami programowymi Sentinel SL w środowisku systemu operacyjnego Linux.


  • LicGen API - Autonomiczny interfejs licencjonowania dla firm, które posiadają już własną infrastrukturę do licencjonowania lub chcą korzystać z rozwiązania innego niż Sentinel EMS. LicGen API oferuje funkcjonalność wymaganą do tworzenia i zarządzania kluczami Sentinel. Twórcy/wydawcy oprogramowania mogą łączyć Sentinel License Generation API z własnym serwerem licencji oraz z systemami typu back-office ERP lub CRM, aby osiągnąć większą elastyczność i kontrolę nad procesami biznesowymi.


  • AppOnChip to nowo dodana funkcjonalność, która wprowadza nowy poziom zabezpieczenia w wiodącym na rynku rozwiązaniu Sentinel Envelope. Dzięki zastosowaniu tej technologii Wasze oprogramowanie staje się jeszcze bardziej bezpieczne i odporne na wszelkiego rodzaju ataki z zewnątrz. Technologia AppOnChip ściśle scala klucz sprzętowy Sentinel HL z zabezpieczoną aplikacją poprzez przeniesienie fragmentu kodu wykonywalnego aplikacji do klucza. Zabezpieczony fragment kodu, zaszyfrowany i podpisany cyfrowo może być wczytany i wykonany wewnątrz klucza sprzętowego. To dodatkowe zabezpieczenie czyni z kluczy Sentinel HL najbardziej zaawansowane technologicznie i odporne na złamania rozwiązanie na rynku.


Logowanie