Klucz programowy Sentinel HL

Sentinel LDK oferuje unikalną i innowacyjną technologię Cross-LockingTM i jest jedynym dostępnym na rynku rozwiązaniem do licencjonowania oprogramowania, które umożliwia zastosowanie sprzętowego i programowego zabezpieczenia licencji. Sentinel LDK oddaje do dyspozycji szeroką gamę typów kluczy zabezpieczających, które umożliwiają wydawcom oprogramowania dopasowanie stopnia zabezpieczeń do potrzeb biznesowych.


Korzyści jakie daje zastosowanie klucza programowego Sentinel SL:

  • Zapewnia mocne programowe zabezpieczenie aplikacji, w sytuacji, kiedy klucz sprzętowy jest niemożliwy do zastosowania
  • Wspiera dystrybucję oprogramowania przez Internet
  • Aktywacja oprogramowania jest błyskawiczna. Użytkownik końcowy może pobrać aplikację i od razu korzystać z niej w pełnym zakresie.
  • Połączenie on-line umożliwia wydawcom oprogramowania zbieranie danych dla celów marketingowych o użytkownikach końcowych oprogramowania.

Platforma Sentinel SL


Sentinel SL to wirtualny klucz zabezpieczający, który jest instalowany i przechowywany na stacji użytkownika końcowego. Oparty na technologii klucza Sentinel HL, klucz Sentinel SL zapewnia najskuteczniejsze dostępne na rynku zabezpieczenie programowe.
Sentinel SL chroni prawa autorskie i własność intelektualną oraz umożliwia elektroniczną dystrybucję różnych typów licencji oprogramowania (ESD), co znacząco skraca czas dotarcia do odbiorców i redukuje koszty operacyjne.


Aktywacja produktu z kluczem Sentinel SL


W sytuacji korzystania z programowej aktywacji produktu, aplikacja jest aktywowana i może być wykorzystywana tylko po zakończeniu transakcji internetowej. Użytkownik elektronicznie wysyła unikalny klucz produktu, dostarczony mu uprzednio przez wydawcę oprogramowania, do serwera Sentinel LDK EMS. Serwer uwierzytelnia go i odsyła do komputera użytkownika klucz Sentinel SL, z warunkami licencji. Klucz Sentinel SL jest instalowany na twardym dysku komputera użytkownika i umożliwia uruchomienie zabezpieczonej aplikacji. Dodatkowo serwer może gromadzić informacje pozyskane w procesie rejestracji użytkowników. Sentinel EMS API umożliwia integrację i przekazanie tych danych do systemów typu ERP czy CRM.
 

Specyfikacja Sentinel SL


Tryb użytkownika

  • Licencje zabezpieczone kluczem programowym SL, w środowisku Windows, nie wymagają instalacji oprogramowania RTE na komputerach użytkowników końcowych
  • Instalacja zabezpieczonej aplikacji może być wykonana samodzielnie przez użytkownika końcowego, który nie posiada uprawnień administratora
  • Uproszczenie procesu instalacji aplikacji zabezpieczonej kluczem Sentinel SL redukuje ewentualne opóźnienia i eliminuje dodatkowe koszty, podczas realizacji dużej ilości instalacji.


Tryb administratora

  • Instalacja zabezpieczonej aplikacja na komputerze użytkownika końcowego wymaga pełnych uprawnień administratora
  • Konieczna jest uprzednia instalacji RTE na komputerze użytkownika końcowego
  • Instalacja licencji w trybie administratora zdecydowanie podnosi ogólne bezpieczeństwo aplikacji

Logowanie