Klucze sprzętowe Sentinel HL


Platforma sprzętowa Sentinel HL


Sentinel HL to najnowsza generacja kluczy sprzętowych zabezpieczających oprogramowanie przed nielegalnym wykorzystywaniem. Następca kluczy Sentinel HASP HL i Sentinel SuperPro.


Klucze Sentinel HL są kompatybilne wstecz z oferowanymi od kliku lat kluczami Sentinel HASP HL i Sentinel SuprePro oraz współpracują z najnowszym rozwiązaniem Sentinel License Development Kit (LDK). Oznacza to, że adaptacja nowych kluczy Sentinel HL do pracy razem z Sentinel HASP i SuperPro nie wymaga żadnych zmian w istniejącej infrastrukturze. Także przejście na najnowszą wersję rozwiązania Sentinel LDK i korzystanie z nowych funkcjonalności nie wymaga wymiany kluczy znajdujących się już u klientów końcowych. Wystarczy jedynie zdalne uaktualnienie kluczy przed rozpoczęciem pracy z Sentinel LDK.


W przyszłości klucze Sentinel HL staną się jedynym typem kluczy, który umożliwi korzystanie z najbardziej zaawansowanych funkcjonalności rozwiązania Sentinel LDK.


Zalety zabezpieczenia za pomocą kluczy sprzętowych Sentinel HL:

 • Najmocniejsza ochronę przed piractwem oprogramowania - właściwa praca oprogramowania jest możliwa wyłącznie z podłączonym kluczem Sentinel HL, który jest zabezpieczony przed niepożądanymi modyfikacjami;
 • Najpewniejsze zabezpieczenie warunków licencji - licencje są przechowywane i chronione wewnątrz klucza Sentinel HL, który wykorzystuje do tego celu wbudowany mikroprocesor.
 • Przenaszalność licencji oprogramowania - zabezpieczone aplikacje mogą być dostępne na każdym komputerze, do którego podłączony jest klucz Sentinel HL
 • Nie wymagają dostępu do internetu - aktywowanie oprogramowania jest możliwe bez połączenia on-line z siecią.
 • Funkcjonalna obudowa - nowy kształt kluczy Sentinel HL zapewnia odpowiednią ilość miejsca do zamieszczenia logo firmy lub dodatkowego tekstu/oznaczenia.
 • Autoryzacja warunków licencji - osadzony w każdym kluczu unikalny mechanizm UpdateOnChip? gwarantuje, że aktualizacje licencji są chronione sprzętowo i zabezpieczone przed sfałszowaniem.

Długo i krótkoterminowe korzyści wynikające z zastosowania kluczy Sentinel HL.

Natychmiast po wprowadzeniu do użytku, bez zmian w oprogramowaniu licencjonującym, można cieszyć się z następujących korzyści:


 • Wsteczna kompatybilność - klucze Sentinel HL są w 100% zgodne i mogą współpracować z kluczami starszego typu - Sentinel HASP HL i Sentinel SuperPro.
 • Dostęp do innowacji, które pojawią się w przyszłości - dzięki unikalnemu mechanizmu UpdateOnChipTM Sentinel HL pozwala twórcom oprogramowania dodawać nowe usprawniania funkcjonalne do kluczy będących w użyciu, bez odwoływania ich od użytkowników końcowych.
 • Potęga technologii smartcard - klucze Sentinel HL posiadają wbudowany chip, który pozwala na szybszy dostęp do oprogramowania i lepszą operacyjną skuteczność.


Korzyści dostępne w przyszłości po połączeniu rozwiązania Sentinel LDK z kluczami Sentinel HL:


Rozwiązanie Sentinel LDK zawiera wszystkie najważniejsze funkcje wcześniejszych rozwiązań, a w szczególności Zabezpiecz Raz 'Dostarcz Wielu'. Po podniesieniu wcześniejszej wersji rozwiązania do Sentinel LDK, możliwy staje się dostęp do dodatkowych, następujących funkcjonalności:

 • Praca bez potrzeby instalowania drivera na stacji roboczej - klucze Sentinel HASP HL lub Sentinel SuperPro podniesione do wersji Sentinel HL, pracują w konfiguracji, która nie wymaga instalacji sterowników na komputerach użytkowników końcowych.
 • AppOnChip - możliwe jest wykorzystanie fragmentów kodu aplikacji w kluczu, zapewniając wirtualnie nierozdzielne powiązanie pomiędzy aplikacją i kluczem.
 • Zegar wirtualny (V-Clock) - możliwe jest dostarczenie uaktualnienia licencji ograniczonych czasowo, które są zabezpieczone modelami kluczy nieposiadającymi wbudowanego zegara czasu rzeczywistego, takimi jak Sentinel HL Driver i Sentinel HL ExpressCard.
 • Dynamiczna alokacja pamięci klucza - możliwe jest efektywne zarządzenie pamięcią klucza w zależności od specyficznych potrzeb - dodanie kolejnych licencji czy pamięci zdefiniowanej dla użytkownika końcowego.
 • Dystrybucja licencji w 'chmurze' - unikalna technologia Cross-LockingTM, która pozwala łączyć zabezpieczania sprzętowe i programowe, wzbogacona jest opcją dystrybucji oprogramowania w -chmurze-.
 • Model wbudowany klucza - klucz typu Sentinel HL Max w postaci chipa mogą być instalowane bezpośrednio na płycie głównej komputera. Jest to idealna rozwiązanie dla zabezpieczania i licencjonowania oprogramowania pracującego na systemach wbudowanych oraz kiedy klucz ma pozostać niewidoczny.Logowanie