HASP HL: Sprzętowe zabezpieczenie oprogramowania i licencjonowanie

Klucz HASP HL to sprzętowe zabezpieczenie i narzędzie licencjonujące Sentinel HASP. HASP HL został uznany przez IDC Bulletin liderem wśród tokenów do autoryzacji i licencjonowania oprogramowania. HASP HL jest kluczem USB z wewnętrzną, chronioną pamięcią, który zabezpiecza oprogramowanie przed piractwem i nielegalnym użytkowaniem. Umożliwia dostęp i korzystanie z oprogramowania tylko, gdy jest podłączony do stacji PC.

Każda sesja komunikacji między kluczem a aplikacją jest szyfrowana 128-bitowym algorytmem szyfrującym AES, implementowanym przez mechanizm ukryty wewnątrz klucza HASP HL. Tworzony jest kanał bezpośredniej komunikacji odporny na ataki hakerów, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy próbie dostępu do chronionej aplikacji z pominięciem klucza sprzętowego. Dodatkowo każdy klucz HASP HL pozwala realizować zaawansowany system licencjonowania, stanowiąc nośnik wielu różnych licencji. Unikalna technologia LicenseOnChip firmy Aladdin wbudowana w każdy klucz HASP HL oznacza, że licencje są chronione sprzętowo i zabezpieczone przed sfałszowaniem.

Zalety klucza sprzętowego HASP HL:

Daje najpewniejszą ochronę przed piractwem oprogramowania: właściwa praca oprogramowania jest możliwa tylko z obecnym kluczem HASP HL z zapisanymi licencjami, który jest zabezpieczony przed niepożądanymi modyfikacjami.

Stanowi najmocniejsze zabezpieczenie warunków udzielanej licencji, które są przechowywane i chronione wewnątrz klucza.

Umożliwia przenoszenie oprogramowania, które może być używane na dowolnym komputerze, do którego podłączony jest klucz HASP HL.

Nie wymaga dostępu do Internetu, aby aktywować oprogramowanie.


HASP SL: Programowe zabezpieczenie oprogramowania i licencji

HASP SL jest programowym kluczem zabezpieczającym i narzędziem licencjonującym HASP. HASP SL umożliwia wydawcom oprogramowania bezpieczną dystrybucję oprogramowania na płytach CD i poprzez Internet dzięki mechanizmowi aktywacji produktu. HASP SL, oparty na technologii HASP HL, zapewnia najskuteczniejsze dostępne na rynku zabezpieczenie programowe.

HASP SL chroni prawa autorskie i własność intelektualną oraz umożliwia elektroniczną dystrybucję oprogramowania (ESD), wpływając na redukcję kosztów operacyjnych. HASP SRM aktywuje aplikację poprzez przekazanie użytkownikowi końcowemu klucza produktu. Aby aktywować zakupiona licencję, użytkownik musi przesłać klucz produktu do serwera aktywacji HASP (Business Studio Server). W odpowiedzi otrzymuje klucz HASP SL z licencją, który zostanie zainstalowany na stacji PC.

Proces aktywacji produktu HASP SL, realizowany pomiędzy komputerem użytkownika końcowego a serwerem aktywacyjnym, odbywa się poprzez bezpieczny kanał komunikacji Secure Socjet Layer (SSL).


Zalety klucza programowego HASP SL:

Zapewnia mocne programowe zabezpieczenie aplikacji, w sytuacji, kiedy klucz sprzętowy jest niemożliwy do zastosowania.

Wspiera dystrybucję oprogramowania poprzez Internet.

Błyskawiczna aktywacja; użytkownik końcowy może pobrać aplikację i od razu korzystać z niej w pełnym zakresie.

Połączenie on-line umożliwia wydawcom oprogramowania zbieranie danych o użytkownikach aplikacji do celów marketingowych.


Oprogramowanie Sentinel SDK 5.12

Logowanie