Rodzaje kart ASE

ASECard Crypto - wieloaplikacyjna karta kryptograficzna - oznacza wysoką wydajność kryptograficzną z dedykowanym procesorem RSA. Ta kontaktowa karta jest w pełni zgodna ze standardami ISO 7816-3, 4, 8 i 9. Służy ona do zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności operacji RSA, będących podstawą PKI, cyfrowego podpisu oraz wielu aplikacji wymagających uwierzytelniania i autoryzacji. ASECard Crypto posiada pamięć 64 kB EEPROM do bezpiecznego przechowywania danych. Karta jest gotowa do użycia z CAPI i PKCS#11; wymaga zastosowania pakietu ASECard Crypto SDK.

ASECard MP42 - karta z chronioną pamięcią - posiada 256 bajtów zabezpieczonej hasłem pamięci. Idealna do zastosowania w programach lojalnościowych czy aplikacjach niewymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dostępny jest pakiet ASECard Memory SDK.

ASECard M64 - karta pamięciowa - to karta w standardzie Extended I2C z wolnym dostępem do pamięci. Idealna karta niewymagająca ochrony odczytu i zapisu; współpracuje z pakietem ASECard Memory SDK. Pamięć karty ASECard M64 może być odczytywana i zapisywana bez żadnych mechanizów zabezpieczających. Swobodny dostęp do zasobów pamięci karty jest jak odczytywanie danych z dyskietki. Karta może być stosowana w aplikacjach wykorzystywanych w programach lojalnościowych, służbie zdrowia itp.

ASECard Crypto for Windows to karta przeznaczona do pracy w środowisku Windows, oparta na wieloaplikacyjnej karcie kryptograficznej. Zaprojektowana, aby współpracować z architekturą logowania Microsoft oraz innymi rozwiązaniami kompatybilnymi z CAPI i/lub PKCS#11. Stanowi bazę dla rozwiązania przeznaczonego do bezpiecznego logowania Windows Smart Card Logon.

Logowanie