Ochrona Oprogramowana

O piractwie oprogramowania możemy mówić gdy oprogramowanie jest kopiowane, sprzedawane, wymieniane lub dystrybuowane nielegalnie. Zjawisko obejmuje zarówno nielegalne użytkowanie licencji przez pojedynczych użytkowników na wielu komputerach jak również bardziej skomplikowany problem rozległej dystrybucji online. Niezależnie od metod dostarczanie czy przesłanek kierujących takim postępowaniem jest to kradzież oprogramowania. Technologia antypiracka firmy SafeNet pozwala znacznie zredukować ryzyko utraty czasu, zainwestowanych środków i przychodów twórców oraz dostawców aplikacji.

Piractwo oprogramowania to rozprzestrzeniająca się epidemia.  Według Fifth Annual Business Software Alliance (BSA) and IDC Global Software Piracy Study, 41% aplikacji zainstalowano na świecie na komputerach osobistych w sposób nielegalny, powodując stratę w wysokości 53 miliardów dolarów w 2008 roku.

Antypiracka technologia firmy SafeNet zdecydowanie zmniejsza ryzyko utraty zysków oraz stwarza warunki otrzymania zwrotu zainwestowanych środków.

Co decyduje o wyborze właściwego rozwiązania antypirackiego


  • Koszt i siła - koszty i całkowita siła zabezpieczania są ważnymi elementami analizy rozwiązania.
  • Całkowity czas wdrożenia - czas potrzebny do wdrożenia zabezpieczenia antypirackiego jest również ważny. Im krótszy tym lepszy, gdyż technologia antypiracka jest często wdrażana na końcu cyklu rozwoju oprogramowania, kiedy czas dotarcia do rynku jest już ograniczony.
  • Lokalizacja - twórcy oprogramowania muszą brać pod uwagę miejsce sprzedaży oprogramowania. Jeśli aplikacja ma być oferowana na obszarze, gdzie skala  piractwa jest wyjątkowo duża, opłacalne jest wdrożenie rozwiązania zapewniającego maksymalną ochronę. Rozwiązania firmy Safenet umożliwiają łatwą zmianę poziomu zabezpieczenia i czasu wdrożenia bez potrzeby modyfikacji samego oprogramowania.
  • Dostępne zasoby - ostatecznie, należy rozpatrzeć dostępne zasoby aby upewnić się czy programiści są w stanie dodać właściwe zabezpieczenie.


Dowiedz się więcej o Sentinel LDK


Antypirackie rozwiązania firmy SafeNet zapobiegają nielegalnemu wykorzystywaniu oprogramowania


  • Rozwiązania firmy SafeNet przeznaczone do dynamicznego zarządzanie licencjami oprogramowania, oferują różne stopnie bezpieczeństwa i przejrzystości
  • Elastyczna technologia została zaprojektowana tak, aby łatwo integrowała się z  zabezpieczanym oprogramowaniem, za pomocą Sentinel API lub Sentinel Shell, lub obu metod jednocześnie.
  • Dodatkowo, Profesjonalne Usługi Wdrożeniowe dostępne są dla klientów korzystających z rozwiązań tworzonych na miarę.

Logowanie