Własność intelektualna

Pewna ochrona własności intelektualnej

Sentinel LDK zwiększa konkurencyjność twórców oprogramowania przez zabezpieczenie ich własności intelektualnej zaszytej w aplikacji i plikach danych. Narzędzia kopertujące Sentinel LDK umożliwiają automatyczne 'opakowanie' plików, co zapewnia silną ochronę przed technikami inżynierii rewersyjnej, a także dostarcza mechanizmy anty-debuggingowe, szyfrowanie plików, zaciemnianie kodu aplikacji utrudniające złamanie zabezpieczeń. Dzięki temu algorytmy, tajemnice handlowe, profesjonalne know-how zawarte w oprogramowaniu są zabezpieczone przed hackerami.

Oprogramowanie składa się nie tylko z plików wykonywalnych i bibliotek DLL, ale także zawiera pliki z danymi, które mogą mieć większą wartość niż sama aplikacja. W wielu przypadkach dane te zawierają bardzo ważne i poufne informacje oraz własność intelektualną, które muszą być chronione przed kradzieżą.


Aby chronić pliki z danymi, Koperta Sentinel LDK i narzędzia Sentinel LDK Data Encryption opakowują aplikację, szyfrują i kontrolują dostęp do plików z danymi. Tylko autoryzowani użytkownicy i oprogramowanie do tego stworzone mogą je odszyfrować i mieć do nich dostęp. W kilka sekund twórcy oprogramowania zyskują znakomite zabezpieczenie i kontrolę dostępu do całej gamy swoich produktów.

Dowiedz się więcej o Sentinel LDK

Logowanie