Improving Customer Experience Through Licensing & Entitlement Management

Podnoszenie doświadczenia użytkowników końcowych poprzez licencjonowanie i zarządzanie uprawnieniami.

- "Improving Customer Experience Through Licensing & Entitlement Management"

Czas trwania:      1 h        

Prowadzący:     Bastiaan Van Dorsten, Pre-Sales Consultant, SafeNet

Podczas prezentacji Bastiaan Van Dorsten przedstawi sposoby, w jaki wydawcy oprogramowania wykorzystując narzędzia do licencjonowania i zarządzania uprawnieniami do oprogramowania, mogą skutecznie wpłynąć na podniesienie jakości obsługi klientów i osiągnąć sukces.

A BrightTALK Channel

Logowanie