Maximum protection for your software: the new technology behind Sentinel Envelope

'Maksymalne zabezpieczenie oprogramowania: wykorzystanie najnowszej technologii w narzędziach kopertujących Sentinel Envelope'


Sentinel Envelope umożliwia automatyczne 'opakowanie' plików, co zapewnia silną ochronę przed technikami inżynierii rewersyjnej, a także dostarcza mechanizmy anty-debuggingowe, szyfrowanie plików, zaciemnianie kodu aplikacji utrudniające złamanie zabezpieczeń. Dzięki temu algorytmy, tajemnice handlowe, profesjonalne know-how zawarte w oprogramowaniu są zabezpieczone przed hackerami.

Temat: 'Maximum protection for your software: the new technology behind Sentinel Envelope'

Czas trwania: 1 h

Prowadzący: Adam Denyer-Hampton, Pre-Sales konsultant z firmy SafeNet

Język seminarium: angielski
A BrightTALK Channel

Logowanie