Virtualization and Effective Software Licensing in Virtual Environments

Wirtualizacja a efektywne licencjonowanie oprogramowania w środowisku wirtualnym.


Wirtualizacja a efektywne licencjonowanie oprogramowania w środowisku wirtualnym.
Czy wirtualizacja komplikuje licencjonowanie oprogramowania?

 
Podczas seminarium dowiecie się Państwo o:

  • zagrożeniach związanych z wdrażaniem oprogramowania w środowisku wirtualnym
  • najlepszych w branży praktykach licencjonowania w środowisku wirtualnym - w przeszłości, obecnie i w przyszłości!
  • rozwiązaniu Sentinel Cloud firmy SafeNet, które eliminuje konieczność 'wiązania' licencji z komputerem w sieciach wirtualnych
Logowanie