GEO-INFO 7 Delta

Program GEO-INFO 7 Delta jest niezależnym programem narzędziowym dedykowanym przede wszystkim wykonawstwu geodezyjnemu do współpracy w trybie off-line z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej.

 

Program jest w pełni obiektowy i kompatybilny z modułem Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa, gdzie wymiana danych odbywa się w rodzimym formacie GIV. Zasada obiektowości wyraża się przede wszystkim tym, że w programie GEO-INFO 7 Delta nie ma rysowania! Wszystkie obiekty są definiowane bezpośrednio w bazie danych, a grafika generowana automatycznie jest konsekwencją tych definicji.

Program umożliwia także współpracę z innymi systemami poprzez generowanie plików eksportu w formacie TANGO oraz specjalizowanych formatach TXT.

 

Program posiada własny edytor graficzny pozwalający na prezentację obiektów całkowicie zgodną z standardem K-1 i nie wymaga żadnych innych dodatkowych komponentów, nie stawia żadnych wymagań sprzętowych.

Program umożliwia eksport/import plików z danymi w formatach: GIV, TANGO, TXT, oraz plików z najpopularniejszych rejestratorów elektronicznych, a także import plików DXF i obsługę szerokiego spektrum plików rastrowych.

 

Zaimplementowane w program procedury obliczeniowe pozwalają natychmiast definiować obiekty w bazie danych oraz przygotować w pełni gotowe opracowanie numeryczne wykorzystując dane otrzymane z ośrodka dokumentacji i pozyskane z terenu. Ważniejsze z nich to: obliczenie dowolnego wcięcia wraz z wyrównaniem, obliczenie tachimetrii, ścisłe wyrównanie dowolnej liczby punktów osnowy poziomej, transformacja pojedynczych punktów lub całej bazy danych, klasyczne metody kartowania obiektów z tradycyjnej dokumentacji papierowej, pełna obsługa plików rastrowych wraz z kalibracją.

Topologia obiektów zasobu jest generowana automatycznie i dodatkowo możliwe jest tworzenie relacji pomiędzy obiektami wg standardu funkcjonującego bazie macierzystej ośrodka dokumentacji geodezyjnej.

 

Unikalną wartością modułu jest możliwość modyfikacji wszystkich obiektów w trybie off-line zapewniając jednocześnie tworzenie historii zasobu macierzystego. Modyfikacja obiektów obejmuje zarówno geometrię, dane opisowe oraz redakcję kartograficzną obiektów zapisywaną w bazie danych w całym spektrum skal od 1:250 do 1:10000.

Procedura "Eksploratora obiektów" umożliwia przetwarzanie danych: przeglądanie i zaznaczanie obiektów, generowanie raportów tekstowych, masową edycję obiektów.

 

Możliwe jest drukowanie map w skali oraz dopasowanych do wielkości papieru.

Logowanie