GEO-INFO EGiB

GEO-INFO  EGiB

Moduł GEO-INFO EGiB funkcjonuje w środowisku edytora GIME i stanowi rozszerzenie funkcjonalności modułu GEO-INFO Mapa o obsługę części opisowej EGiB, która wymaga specjalizowanych do tej obsługi procedur, funkcji, zabezpieczeń i kontroli. Poza bardziej rozszerzonymi danymi opisowymi i kilku dedykowanym im funkcjom, obiekty EGiB są traktowane w całym systemie wg ogólnych uniwersalnych zasad obowiązujących w całym systemie. Użytkownik znajduje wiele funkcji specjalizowanych na część prawną rejestru EGiB. Obiekty tego rejestru znajdują się w tej samej bazie danych, co zapewnia spójność oraz jednolity system praw dostępu do Systemu.

Moduł GEO-INFO EGiB posiada w pełni polski interfejs użytkownika. Moduł działa w oparciu o obowiązujące przepisy związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków.

GEO-INFO EGiB tworzy historię ewidencji gruntów wg ogólnych, uniwersalnych mechanizmów tworzenia i zarządzania historią obiektów w całym systemie.

GEO-INFO EGiB umożliwia generowanie wszystkich wymaganych druków i zestawień (wynikających z Rozporządzenia).

Logowanie