GEO-INFO i.EGiB

GEO-INFO i.EGiB

Moduł GEO-INFO i.EGIB jest aplikacją internetową, służącą do przeglądania oraz generowania raportów z bazy danych opisowych i geometrycznych ewidencji gruntów i budynków. Aplikacja ta umożliwia bierny dostęp do danych, bez możliwości ich modyfikacji.

Moduł GEO-INFO i.EGIB umożliwia wygenerowanie tych samych, co do treści, raportów co w ODGiK o nieznacznie tylko zmienionym wyglądzie.

Posiadanie w gminie kopii bazy ewidencyjnej, daje możliwość prowadzenia na jej podstawie bazy zasobu nieruchomości danej Gminy. Służy do tego moduł GEO-INFO Sigma.

Logowanie