GEO-INFO Sigma

 

GEO-INFO Sigma jest modułem przeznaczonym do ewidencjonowania i zarządzania mieniem nieruchomym: gminy, powiatu, województwa i skarbu państwa. Funkcje modułu GEO-INFO Sigma zostały skonstruowane w celu:

 • wprowadzania wartości wyceny działki,

 • naliczania opłat za wieczyste użytkowanie,

 • naliczania czynszów dzierżawnych,

 • obliczania wartości szacunkowej działki na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych,

 • generowania raportów opłat za wieczyste użytkowanie i czynsze dzierżawne,

 • automatycznego generowania dokumentów dla użytkowników wieczystych,

 • wprowadzania informacji nt. Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

 • eksportowania raportów do modułu Microsoft Excel (wersja 2000 bądź wyższa),

 • podglądu i tworzenia wydruków z podglądu danych ewidencyjnych z modułu Geo-Info Integra,

 • ustalania dostępu i uprawnień do:

  • wprowadzania danych słownikowych,

  • edycji,

  • przeglądania,

  • wprowadzania zmian w bazie danych,

  • wydruków dla wielu użytkowników wieczystych,

  • wzbogacenie bazy danych o informacje nt. uzbrojenia terenu, roszczeń, obciążeń itp.

  • gromadzenia wszelkich informacji związanych z nieruchomościami, w tym m.in. o:

  • jednostkach organizacyjnych samorządu województwa oraz  osobach prawnych i fizycznych,

  • komunalizacjach,

  • gospodarowaniu zasobami.

 

GEO-INFO Sigma jest modułem zintegrowanym z GEO-INFO Integra, co pozwala na łatwą i półautomatyczną aktualizację na podstawie danych z bazy ewidencji gruntów i budynków. Ponadto narzędzia występujące w GEO-INFO Sigma dają możliwość podglądu do nowych informacji z ewidencji gruntów i budynków, które mają zostać zmodyfikowane poprzez raporty różnicowe.

Logowanie