GEO-INFO 7 iNET + iKERG


GEO-INFO i.Net
to moduł Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, służący do prezentowania i udostępniania danych zasobu numerycznego, w środowiskach Internetu oraz Intranetu, w oknie przeglądarki internetowej. Udostępnieniu mogą podlegać dane graficzne (mapa numeryczna, dokumenty rastrowe i ich wzajemne kombinacje) oraz dane opisowe (ewidencja gruntów, budynków i lokali). Istnieje również możliwość przyjmowania i przeglądania danych udostępnionych przez serwis WMS.

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU GEO-INFO i.Net
 • Możliwość przeszukiwania zasobu numerycznego zarówno po danych opisowych ewidencji gruntów, jak i danych geometrycznych mapy numerycznej.
 • Treść wybranej mapy zasadniczej  z elementami mapy do celów projektowych, jest  w pełni zgodna z symboliką obiektów, związaną z instrukcją K-1
 • Informacje są wyświetlane na warstwach tematycznych
 • Możliwość tworzenia zaawansowanych wydruków, z wyborem skali, ramek użytkownika, automatycznym dosuwaniem opisów
 • Zapis prezentowanej mapy do pliku w formacie jpg, png, gif
 • Analizy przestrzenne - wyszukiwanie obiektów zawierających się w zdefiniowanym buforze. Użytkownik może, w oparciu o wskazane obiekty, zbudować bufor o zadanej głębokości, a następnie wyszukać obiekty w obszarze zdefiniowanego bufora. Dzięki takiemu działaniu możemy w szybki sposób wyszukać np. budynki, które leżą w określonej odległości od sieci gazowych.
 • Dystrybucja i prezentacja dokumentów cyfrowych, np. szkiców geodezyjnych, na podstawie których zdefiniowano obiekty (budynki, działki itd.) w bazie GEO-INFO Mapa.
 • Profile użytkowników regulują zakres dostępu do danych - użytkownik ma możliwość przeglądania informacji, przypisanych wyłącznie do swojego profilu. Użytkownik nie należący do żadnego profilu uzyskuje dostęp jedynie do danych bezpłatnych.
 • Bezpieczny dostęp do danych (kod, hasło, eToken) - dostęp do przeglądarki jest realizowany za pomocą zabezpieczeń sprzętowych, takich jak eToken lub klasycznego zabezpieczenia użytkownik/hasło. Informacje zapisane w eTokenie służą do jednoznacznej identyfikacji użytkownika i mogą być wykorzystane do założenia nowego konta np. w innym ośrodku.

GEO-INFO i.Kerg to funkcjonujący w oknie przeglądarki internetowej moduł Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, dedykowany dla wykonawców prac geodezyjnych i pracowników ODGIK, przeznaczony do zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia.
GEO-INFO i.Kerg współpracuje ściśle z  pozostałymi aplikacjami Systemu GEO-INFO, tj:  GEO-INFO i.Net, GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa, GEO-INFO Integra
Program umożliwia:
 • zgłaszanie Pracy geodezyjnej,
 • pobieranie materiałów niezbędnych do wykonania pracy,
 • podgląd realizacji zamówienia,
 • korespondencję Wykonawcy z ODGIK w kontekście KERG`u.
Wskazanie zasięgu pracy geodezyjnej odbywa się w oparciu o mapę, prezentowaną w przeglądarce GEO-INFO i.Net.
Dane dotyczące zgłoszenia pracy geodezyjnej, generowane są  na podstawie wybranych pozycji asortymentu oraz dodatkowych informacji, dotyczących eksportu danych i standardów treści map, wybranych w oknie dialogowym zgłoszenia (mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna). Dodatkowo użytkownik ma możliwość przygotowania konfiguracji wybranych obiektów. Dane numeryczne pobierane są automatycznie z baz danych modułów GEO-INFO Mapa (dane geometryczne) i GEO-INFO Integra (dane opisowe EGBiL).
Aplikacja GEO-INFO i.Kerg umożliwia prowadzenie korespondencji z pracownikiem obsługującym zamówienie.

 

 

 

Logowanie