Zintegrowany System Informacji Przestrzennej GEO-INFO

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej GEO-INFO, to zespół specjalizowanych modułów i programów oraz zintegrowana funkcjonalność obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prowadzącego numeryczne zasoby danych Ewidencji Gruntów i Budynków, Mapy zasadniczej w standardach graficznych K-1 i G-7, uzbrojenia terenu i GESUT, obiektów ZUDP.

Zintegrowany SIP GEO-INFO, to także funkcjonalność niezbędna do zarządzania zasobami ośrodka dokumentacji geodezyjnej wraz z rejestracją Zamówień i Robót geodezyjnych oraz fakturowaniem.

 

System zintegrowany tworzą:

  • Moduły podstawowe:

GEO-INFO Mapa - głównie obsługa przetwarzanie i zarządzanie geometrią obiektów przestrzeni topograficznej,

GEO-INFO EGiB - obsługa części opisowej zasobu Ewidencji Gruntów i Budynków,

GEO-INFO Ośrodek - zarządzanie zasobami ośrodka dokumentacji geodezyjnej, rejestracją Zamówień i Robót geodezyjnych, fakturowanie kosztów za prowadzone usługi

  • Moduły i programy uzupełniające:

GEO-INFO Omega - desktopowa przeglądarka danych zasobu numerycznego dla celów obsługi klientów ośrodka dokumentacji geodezyjnej na miejscu.

GEO-INFO i.Net - internetowa przeglądarka danych zasobu numerycznego ośrodka dokumentacji geodezyjnej,

GEO-INFO i.Kerg - internetowa obsługa zgłaszania robót geodezyjnych, automatyczne generowanie dokumentacji podstawowej,

GEO-INFO Delta - program narzędziowy umożliwiający numeryczną, w pełni obiektową wymianę danych i ich opracowanie przez wykonawców prac geodezyjnych.

 

Wszystkie moduły współpracują ze sobą w oparciu o zasób numeryczny umieszczony w bazie danych w środowisku MS SQL Server lub/oraz Oracle.

Zintegrowany SIP GEO-INFO posiada także mechanizmy i wsparcie dla prac realizowanych przez wykonawstwo geodezyjne umożliwiając w pełni automatyczną wymianę danych numerycznych. Mechanizmy te nadzorują budowę nowych obiektów, modyfikację istniejących obiektów, tworzenie historii zasobu w zakresie, geometrii, danych opisowych i redakcji kartograficznej w trybie bezpośrednim (on-line) oraz trybie rozłącznym (off-line).

 


Logowanie