Wymagania techniczne systemu GEO-INFO

System Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa, Ośrodek z Zudp wykorzystuje do gromadzenia i zarządzania informacją przestrzenną platformy baz danych Oracle w wersjach 10 i wyższych oraz MS SQL Server 2008 i wyższych.
System GEO-INFO posiada od 2012 r. własne środowisko graficzne.
UWAGA GEO-INFO nie współpracuje już ze środowiskiem graficznym AutoCAD!
Jeśli do współpracy z SIP GEO-INFO będzie jeszcze wykorzystywany edytor graficzny AutoCAD, wówczas mogą się zdarzyć zakłócenia w korzystaniu z nowszych funkcji systemu. Na stanowiskach GEO-INFO Mapa wykorzystujących AutoCADa nowa funkcjonalność NIE jest dostępna.

System pracuje w technologii klient - serwer oraz terminal - serwer w środowisku systemów operacyjnych: Windows 2012 Server lub wyższy (serwer danych i aplikacji) oraz Windows 7/8/10 (stacje robocze).

 

Wymagania dla stacji roboczych GEOINFO Mapa i Ośrodek z Zudp:

 • procesor Intel CoreTM i5
 • RAM 12 GB
 • dysk 200 GB lub więcej
 • LAN 1 Gb
 • DVD-ROM
 • karta grafiki 1 GB
 • system operacyjny Windows 7, Windows 8, Windows 10

Rekomendowany serwer baz danych zintegrowanego SIP GEO-INFO:

 • serwer wieloprocesorowy, oparty o procesory Intel 6-Core XEON E5-2420 1.90 GHz (dla dużych baz zalecane: 2 x Intel 6-Core XEON E5-2420 1.90 GHz lub równorzędny)
 • dyski twarde 4 x 300 GB - SAS 1,5k RAID10 dla dużych baz zalecane: 2 x (4 x 600GB - SAS 1,5k RAID10) - macierz dwukanałowa
 • macierz dyskowa (256 MB RAM) z podtrzymaniem bateryjnym (dla dużych baz macierz dwukanałowa)
 • karta sieciowa 1Gb
 • pamięć RAM 32 GB lub więcej
 • system operacyjny Windows Server 2008 lub nowszy
 • SQL Server 2012 lub nowszy
 • Programy zabezpieczone kluczem sieciowym zabezpieczającym oprogramowanie GEO-INFO muszą zostać podłączone do portu USB w komputerze widocznym w sieci komputerowej, w której GEO-INFO będzie używane. Klucz zabezpieczający może być instalowany w środowiskach: Windows, Linux, Mac OSX, VMWare.

Rekomendowany serwer do aplikacji internetowych GEO-INFO:

 • serwer wieloprocesorowy, oparty o procesory Intel Xeon Quad Core 3220 2,40GHz (dla dużych baz zalecane: 2 x Quad-Core Intel Xeon Processor 5405 - 2,00 GHz) lub równorzędny
 • dyski twarde zalecane: 3 x 147 GB - SAS 1,5k RAID5) w konfiguracji zapewniającej bezpieczeństwo danych
 • karta sieciowa 100/1000
 • system operacyjny Windows 7 / Windows 8 / Windows Server 2008 lub nowszy
 • pamięć RAM 16 GB lub więcej
 • Java w wersji 1.7
 • Stałe łącze internetowe

Rekomendowany serwer Apache (DMZ):

 • serwer wieloprocesorowy, oparty o procesory Intel Xeon 4-Core E3-1225v3 3.2 GHz 8MB lub równorzędny
 • dysk twardy 500 GB SATA 7,2k obr/min
 • karta sieciowa 1Gb
 • pamięć RAM 8 GB lub więcej
 • kontroler RAID 0,1,10,5

(Aktualizacja wymagań - 14.02.2018 r.)

Logowanie