Wdrożenia i instalacja

1. Wdrożenia


Oferta wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO obejmuje:

  • Konwersję danych z dotychczasowo użytkowanych aplikacji. Czas i koszt jest uzależniony od ilości i jakości danych oraz od ilości aplikacji, których dane wymagają konwersji.

  • Instalację systemu GEO-INFO w konfiguracji oczekiwanej przez klienta. Liczba dni zależy od wielkości wdrożenia i jest ustalana każdorazowo z klientem w umowie wdrożeniowej

  • Szkolenia operatorów i administratorów systemu. Liczba dni oraz liczba przeszkolonych osób zależy od wielkości wdrożenia i jest ustalana każdorazowo z klientem w umowie wdrożeniowej.

  • Wsparcie techniczne i doradztwo przy stanowiskach systemu w czasie wdrożenia. Liczba dni jest każdorazowo uzgadniania z klientem w zależności od wielkości i charakteru wdrożenia.

  • Serwis powdrożeniowy. Czas trwania oraz liczba dni każdorazowo uzgadniana z klientem w umowie wdrożeniowej.

 

2. Instalacja


Instalacja modułów SIP GEO-INFO jest wykonywana w ramach dwóch różnych ofert:

  • Podczas wdrożenia systemu u klienta (patrz 'Wdrożenia')

  • Jako dodatkowa usługa przy instalacji nowych, najczęściej pojedynczych stanowisk (np. rozbudowa już funkcjonującego systemu lub jednorazowa instalacja u wykonawcy prac geodezyjnych)

Logowanie