Zasady serwisu

 

  • Umowa serwisowa jest podpisywana na okres jednego roku (najczęściej na początku roku kalendarzowego).

  • Umowa obejmuje doradztwo techniczne, informatyczne, merytoryczne i technologiczne, szkolenia uzupełniające. Usługa obejmuje także wsparcie drogą telefoniczną i przez e-mail.

  • Usługa serwisowa jest wykonywana w siedzibie klienta.

  • Liczba dni i koszt usługi są każdorazowo ustalane w klientem w umowie serwisowej.

Logowanie