Nowości GEO-INFO 6 i.Adres

Nasz najnowszy produkt Geo-Info 6 i.Adres jest ciągle aktualizowny i zmieniany względem istniejących przepisów. Obecnie aplikacja jest przystosowywana do najnowszej wersji projektu rozporządzenia dotyczącego Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów. Zgodnie z tym dokumentem ulice mogą mieć różne typy geometrii. Dla obiektu typu ulica jest to łamana, dla obiektu typu plac lub rondo jest to powierzchnia, a w przypadku osiedli jest to zbiór łamanych, bądź powierzchnia. Aplikacja i.Adres umożliwia operatorowi wybór typu geometrii obiektu ulica i wprowadzenie danych zgodnie z tymi przepisami.


Zrzuty ekranowe:

Images

Logowanie