Narzędzia GI Mapa cz.3

Tym razem chcę zarekomendować atrakcyjną funkcjonalność rekordu obiektu, którą można wykorzystywać definiując geometrię obiektu złożonego. Proponowane funkcje znacznie zmniejszają nakład pracy i pozwalają oszczędzić czas.

W Zakładce 'Geometria' rekordu jest klawisz funkcyjny 'Wskaż' z rozwijalną listą opcji.


Opcja 'Punkt wewnątrz powierzchni'

Opcja umożliwia zdefiniowanie geometrii obiektu powierzchniowego wg tzw. algorytmu 'pożar prerii'. Działa to na zasadzie wskazania punktu na mapie, który jest otoczony zamkniętym obszarem. Tzn. wokół wskazanego punktu muszą znajdować się linie, które są prezentacją granic obiektów powierzchniowych, linie obiektów liniowych lub linie dowolnie narysowane przy pomocy edytora graficznego (prymitywy). Jeśli linie te tworzą obszar zamknięty, to funkcja utworzy na nich geometrię obiektu powierzchniowego. W wierzchołkach tej geometrii będą obiekty punktowe, które stanowiły wierzchołki obiektów ograniczających wskazany obszar lub 'Punkty XY'. Jeśli wskazany obszar ograniczały wierzchołki wynikające z przecięcia linii, to w tych wierzchołkach w nowym obiekcie utworzą się 'Punkty XY'.

Opcja jest bardzo wygodna dla sytuacji, gdy w otoczeniu mamy zdefiniowane obiekty, a resztę obszaru trzeba wypełnić nowym obiektem. Np. po dwóch stronach drogi zdefiniowano działki i teraz należy zdefiniować działkę samej drogi. Wówczas należy domknąć na końcach obszar drogi liniami prymitywu i wskazać wnętrze. Geometria takiej działki utworzy się praktycznie natychmiast.

Uwaga! W przypadku definiowania działki tą metodą obszar otaczający wskazany punkt musi mieć w wierzchołkach Punkty graniczne. Jeśli któryś z wierzchołków nie będzie Punktem graniczny, wówczas zostanie opuszczony w definicji geometrii działki (działka może być zbudowana tylko na Punktach granicznych)


Opcja 'Skopiuj z prymitywu'

Opcja umożliwia przejęcie geometrii z elementu graficznego (prymitywu). Klasycznym zastosowaniem tej funkcjonalności jest zdefiniowanie okrągłego budynku (np. komina lub restauracji) dla przypadku gdy znany jest środek i promień lub średnica okręgu.

Przy pomocy funkcji dorysowania w aktualnym edytorze graficznym należy na mapie narysować okrąg. Następnie przy pomocy opcji 'Skopiuj z prymitywu' wskazać ten okrąg. Funkcja utworzy geometrię okrągłego obiektu powierzchniowego z odpowiednimi wierzchołkami (Punkty XY) i flagami wierzchołków.


Opcja 'Dołącz geometrię innego obiektu'

Opcja umożliwia przejęcie geometrii innych obiektów do geometrii bieżąco definiowanego obiektu. Wystarczy wskazać obiekt, którego geometria ma być przejęta. Funkcja umożliwia także tworzenie obiektu z enklawami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Uwaga! Bardzo często ta funkcja jest mylona z funkcją 'Skopiuj>' z Zakładki 'Atrybuty' rekordu obiektu, gdyż działa podobnie, ale nie tak samo. Funkcja 'Skopiuj>' kopiuje do nowego obiektu wszystkie możliwe elementy wskazanego obiektu. Tzn. geometrię, atrybuty i Relacje.

Natomiast funkcja 'Dołącz geometrię innego obiektu' kopiuje wyłącznie geometrię.

Wszystkie wymienione w poradniku funkcje można znaleźć w Podręczniku Użytkownika SIP GEO-INFO V Mapa. Życzę sukcesów w ich stosowaniu.

 

Aleksander Danielski

 

Zrzuty ekranowe:

Images

Logowanie