GEO-INFO V i.Zamówienie

Firma Systherm Info Sp. z o. o. pracuje nad GEO-INFO V i.Zamówieniem, nowym modułem GEO-INFO V i.Net. Założeniem realizowanego projektu i.Zamówienie jest sprzedaż map przez Internet z uwzględnieniem:
- możliwości wstępnej lokalizacji działek/adresów na mapie,
- wskazania na mapie obszaru zamówienia,
- w pełni automatycznej rejestracji (bez udziału pracownika) zamówienia w systemie Geo-Info V Ośrodek wraz z nadaniem numeru zamówienia oraz automatycznym wygenerowaniem pozycji kosztorysowych,
- realizacji opłat przez system płatności internetowych,
- w pełni automatycznego wygenerowania mapy, która zostanie udostępniona zamawiającemu po opłaceniu ceny zakupu w postaci wydruku elektronicznego w formacie PDF,
- rejestracji w bazie danych tzw. klienta tymczasowego.
Bardzo istotną cechą programu będzie "podejście Wizardowe", co oznacza, że Klient będzie "krok po kroku" wygodnie wprowadzany w kolejne wykonywane czynności w trakcie trwania procesu realizacji zamówienia.

Planowany termin zakończenia prac związanych z implementacją to przełom 2011 i 2012 roku. Więcej informacji wkrótce.


Logowanie