Narzędzia GEO-INFO 6 Mapa cz.4

Ciekawe funkcje GI_Mapa
Tym razem chcę zarekomendować zupełnie nową funkcjonalność dostępną wyłącznie w module GEO-INFO 6 Mapa.
Procedura umożliwia wykorzystanie usługi internetowej WMS do pozyskiwania danych geometrycznych (obiekty zasobów wielkoskalowych i topograficznych), graficznych (obrazy wektorowe mapy numerycznej, obrazy rastrowe i ich wzajemne kombinacje) oraz informacje opisowe o obiektach wystawionych w serwisie WMS. O ilości dostępnych warstw decyduje właściciel baz danych wystawiający usługę WMS. Ustalenie parametrów procedury powoduje pojawianie się 'grafiki zewnętrznej' w oknie bieżącej mapy i jest odświeżana na bieżąco. Każdy ruch mapy powoduje automatyczne uzupełnienie grafiki Warstw WMS. Funkcjonalność ta umożliwia podgląd zarówno obrazu standardowej mapy jak i ortofotomapy np. pozyskanej z GEOPORTALU.
Aby pozyskać dane w usłudze WMS należy odpowiednio skonfigurować parametry usługi w oknie dialogowym 'Menedżer serwisów WMS'.


 
W oknie menedżera można ustalić parametry wielu serwisów WMS jednocześnie, co pozwala na nakładanie się obrazów (np. mapa ewidencyjna i ortofotomapa).
 
Włączenie usługi WMS umożliwia także porównanie geometrii zasobów z sąsiednich powiatów w celu np. sprawdzenia i uzgodnienia przebiegu granicy powiatu.
Działanie usługi WMS odbywa się w czasie realnym.
Raz skonfigurowane parametry usługi WMS są zapamiętywane i możliwe do wykorzystania w kolejnych sesjach pracy z systemem.