Nowości GEO-INFO 6 i.Adres

Aplikacja Geo-Info 6 i.Adres umożliwia powiązanie listy budynków i działek z danym punktem adresowym. Operator może wprowadzić numery (identyfikatory) budynków i działek ręcznie lub może skorzystać z funkcji, która automatyzuje i przyspiesza ten proces. Po wybraniu z formularza punktu adresowego przycisku "Dodaj z mapy" operator może na mapie wskazać myszą budynek/działkę, po czym jego identyfikator G5 zostanie automatycznie pobrany do formularza na listę. Dzięki temu aplikacja minimalizuje popełnienie błędu podczas ręcznego wpisywania identyfikatora oraz znacznie przyspiesza i upraszcza pracę.

Zrzuty ekranowe:

Images