Nowości GEO-INFO 6 Ośrodek

Od wersji GEO-INFO 6 Ośrodek została wprowadzona funkcja automatycznego naliczania jednostki segregującej w numerze KERG. Funkcja jest opcjonalna i będzie działać w przypadku gdy są prowadzone zasięgi numeryczne w GEO-INFO 6 Mapa.


 

Zrzut ekranowy:

Images
Na załączonym zrzucie ekranowym widać moment rejestracji nowego KERGU, w miejscu jednostki jest informacja 'Zarezerwowany' dopiero po wskazaniu zasięgu numerycznego zostanie nadana odpowiednia jednostka.

Zrzut ekranowy:

Images