System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 6

System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 6 Od dnia 01.01.2012 rozpoczęto wprowadzanie zapowiadanej już od pewnego czasu nowej wersja Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO 6. Nowości zaimplementowane:

 • Nowy, rodzimy edytor graficzny GIM. Główne cechy:

  1. Edytor nie wymaga żadnej osobnej konfiguracji. Jest instalowany nierozdzielnie z instalacją GEO-INFO 6. Edytor jest całkowicie zintegrowany z systemem - nie funkcjonuje osobno jako narzędzie graficzne do 'rysowania'.

  2. W celu szybkiej adaptacji użytkowników do nowego środowiska graficznego interfejs użytkownika jest zbliżony do interfejsu AutoCAD'a.

  3. Wygląd interfejsu użytkownika jest bardzo podobny do interfejsu w wersji systemu GEO-INFO V.

  4. Menu systemu jest wyświetlane kontekstowo w zależności od aktualnie uruchomionej procedury.

  5. Większość ikon pozostaje tych samych. Nowe ikony: Bieżąca Zmiana i Bieżący KERG.

  6. Nowa funkcja umożliwiająca zmianę wyglądu interfejsu (zmiana kolorystyki - skin).

  7. Nowa funkcja umożliwiająca ustalenie dowolnego koloru tła mapy.

  8. Specjalna konfiguracja znaczników kursora (dla każdego operatora osobno).

  9. Zaznaczanie obiektów grubością stałą lub dynamiczną (stała szerokość linii niezależnie od odległości oglądania mapy).

  10. Procedury graficzne niezbędne do bieżącej pracy w systemie (rysowanie i edycja Prymitywów).

  11. Specjalna obsługa bloków graficznych użytkownika.

  12. Zmiana widocznej grafiki obiektów: włączanie i wyłączanie szerokości linii, wygładzanie linii.

  13. Powtórzenie ostatniej funkcji: 'SPACJA' lub 'ENTER'.

  14. Możliwość definiowania skrótów klawiszowych dla poleceń systemu.

  15. Nowa funkcjonalność korzystająca ze standardu WMS i WFS (prezentacja danych pozyskiwanych z Internetu w bieżącej mapie).

 • Zachowana w pełni funkcjonalność dotycząca obsługi mapy:

  1. Zakładanie mapy (jeden plik mapy: GIM)

  2. Możliwość wielokrotnego uruchomienia edytora w celu jednoczesnej pracy na wielu mapach

  3. Generowanie treści mapy

 • Nowa funkcjonalność obsługi mapy:

  1. Nie ma potrzeby odświeżania mapy i tzw. porządkowania rysunku

  2. Grafika zawsze uporządkowana (zgodnie z metadanymi)

  3. Możliwy zapis mapy razem z aktualnie wstawionymi rastrem i aktywnymi warstwami WMS

  4. Podkładki pod Opisami i obiektami są niewidoczne (w kolorze tła).

  5. Pełna obsługa plików rastrowych (mapy hybrydowe).

  6. Eksport/import plików w formacie DXF.

  7. Całkowicie nowa obsługa procedur wstawiania ramek i generowania wydruków - modyfikacje w trybie on-line, wszystko w oknie modelu (nie ma tzw. 'trybu papieru').

 • Nowa możliwość obsługi Zmiany zintegrowanej (kończenie Zmiany poprzez zamknięcie KERG'u w module GEO-INFO 6 Ośrodek).

 • Utworzono dwa nowe obiekty w celu usprawnienia automatycznego wydawania dokumentacji geodezyjnej w programie GEO-INFO 6 i.Kerg (internetowa obsługa zgłaszania prac geodezyjnych).

  1. GSSZME - Zasięg mapy ewidencyjnej

  2. GSSZMZ - Zasięg mapy zasadniczej

 • W oknie dialogowym zarządzania Systematyką zasobu dodano:

  1. Nową funkcję dezaktywowania instancji Systematyki.

  2. Nową funkcję Pokaż> wyświetlającą na mapie geometrię obiektu reprezentującego daną instancję Systematyki

  3. Nową funkcję 'Przeglądaj' udostępniającą rekord obiektu reprezentującego daną instancję Systematyki w trybie podglądu danych.

 • Zmodyfikowano tematycznie liczbę i nazwy Kategorii obiektów w Katalogu kodów w celu łatwiejszego wyboru kodu.

 • Nowa wersja programu GEO-INFO 6 Delta umożliwiająca współpracę ODGiK z wykonawcą prac geodezyjnych w trybie on-line i 'Plikiem wymiany'.

 • Nowy moduł systemu GEO-INFO 6 i.Adres dla prowadzenia bazy danych 'Miejscowości Ulic i Adresów' w gminach. Moduł funkcjonuje w oknie przeglądarki internetowej, jako tzw. 'cienki klient'. Nie wymaga instalacji żadnych apletów.

 • Na bieżąco wprowadzane są zmiany struktury bazy danych w celu implementacji zmian w wynikających z nowych Rozporządzeń.