Ciekawe funkcje GEO-INFO 6 Delta

Moduł GEO-INFO 6 Delta wersja 12 został wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą automatyczną aktualizację danych otrzymanych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej w bazie wykonawcy prac geodezyjnych. Dane są aktualizowane w trybie ONLINE przez Internet.

Funkcjonalność działa w oparciu o tzw. 'Plik wymiany', który wykonawca prac geodezyjnych otrzymuje za pośrednictwem portali: GEO-INFO 6 i.Kerg (patrz: Nowości GEO-INFO 6 i.Kerg) lub Portal GIS - Łódź lub tradycyjnie przez e-mail lub bezpośrednio w ODGiK. Jest to plik w rodzimym formacie systemu GEO-INFO [GIV] wzbogacony w stosunku do typowego pliku eksportu o dodatkowe informacje nagłówkowe oraz słowniki miejscowości i ulic.

 

Przebieg aktualizacji danych otrzymanych z ODGiK jest następujący.

Każdorazowo, po otwarciu Pliku wymiany (funkcja 'Otwórz') następuje automatyczne połączenie przez Internet z ODGiK, który wystawił ten plik. W zależności od aktualnego stanu obiektów otrzymanych z ODGiK procedura realizuje się odpowiednio.

  • Przypadek 1:

Obiekt zmienił się u wykonawcy, a w ODGiK jest bez zmian. W takim przypadku procedura aktualizacji pozostawia w bazie wykonawcy stan obiektu bez zmian.

  • Przypadek 2:

Obiekt nie zmienił się u wykonawcy, ale zmienił się w ODGiK. W takim przypadku procedura proponuje aktualizację i jeśli operator zaakceptuje propozycję wówczas nastąpi automatyczne poprawienie obiektu u wykonawcy wg stanu z ODGiK.

  • Przypadek 3:

Obiekt zmienił się u wykonawcy i zmienił się w ODGiK. W takim przypadku procedura proponuje aktualizację i jeśli operator zaakceptuje propozycję wówczas nastąpi otwarcie dialogu umożliwiającego wykonawcy podejmowanie decyzji, co do wartości danych jakie ma mieć obiekt w jego bazie danych. Możliwe są następujące decyzje:

    • Wybór geometrii obiektu wg stanu w ODGiK lub wg stanu u wykonawcy
    • Wybór wartości atrybutów wg stanu w ODGiK, wg stanu u wykonawcy lub dowolny mix danych.
    • Wybór relacji wg stanu w ODGiK, wg stanu u wykonawcy lub dowolny mix relacji
Podczas trwania dialogu porównawczego operator programu GEO-INFO 6 Delta może podglądać geometrię obiektu wg stanu u siebie, wg stanu w ODGiK oraz obydwie geometrie jednocześnie. Procedurę aktualizacji danych otrzymanych z ODGiK można także uruchomić w dowolnym momencie używając funkcji 'Aktualizacja May danymi z ODGiK'. Procedura aktualizacji uruchamia się także automatycznie po wybraniu funkcji 'Eksport do ODGiK'.
Aleksander Danielski