Ciekawe funkcje GEO-INFO 6 Mapa cz. 5

Tym razem chcę zarekomendować funkcję 'Ustal wariant opisu obiektów'. Funkcja umożliwia dokonanie ustaleń i zarządzanie wyświetlaniem Opisów obiektów na mapie.

Funkcja jest szczególnie przydatna w sytuacji, kiedy użytkownik oczekuje innego standardu wyświetlania Opisów obiektów niż aktualnie widoczny na mapie.

Krótkie przypomnienie struktury opisów obiektów systemu GEO-INFO generowanych na mapie na postawie meta-danych i zawartości bazy danych (m.in. z treści atrybutów użytych do definicji Opisu).

Treść Opisu jest zdefiniowana w bazie danych w dwupoziomowej strukturze. Poziom 1 to 'Opis'. Poziom 2 to 'Wariant Opisu'. Taka struktura oznacza, że każdy obiekt systemu GEO-INFO może mieć dowolną liczbę Opisów, a w ramach każdego Opisu dowolną liczbę 'Wariantów opisów'. Konkretna definicja pojedynczego Opisu, to Wariant. Jeden Opis musi mieć minimum jeden Wariant.

Dla każdego Opisu przechowywane są w bazie danych wszystkie parametry redakcji kartograficznej (m.in. skala mapy, standard graficzny, przesunięcie, odnośnik, skala opisu, obrót, przezroczystość, widoczność, liczba kopii). Wszystkie parametry redakcji zapamiętywane są dla każdej kopii Opisu osobno. Tak, więc wszystkie Warianty w ramach jednego Opisu mają zapisane w bazie danych te same parametry redakcji kartograficznej. Dalej, w danym momencie na mapie może być wyświetlany tylko jeden Wariant z każdego Opisu. W konsekwencji oznacza to, że każdy obiekt może mieć w danym momencie wyświetlone jednocześnie wiele (wszystkie) Opisy po jednym Wariancie z każdego Opisu.

Do zarządzania wyświetlaniem Wariantów opisów obiektów służy funkcja 'Ustal wariant opisu obiektów' w menu 'Redakcja'.

Wariant opisu ustala się z dokładnością do pojedynczego obiektu poprzez wybór kodu obiektu i wybór obiektów, dla których ustala się Wariant opisu. W oknie dialogowym funkcji można ustalić:
  • 'Numer opisu'
  • 'Numer wariantu' w ramach danego 'Numeru opisu'
  • Flagę widoczności Opisu, (gdy Opis jest niewidoczny parametry redakcji zachowują się w bazie danych)
  • Wybrać domyślną wartość Opisu
  • Zdecydować, czy redakcja kartograficzna przeprowadzana na wybranym do wyświetlenia Opisie ma być 'ulotna', chwilowa i dotyczyć wyłącznie aktualnej mapy, czy ma być trwale zapisywana w bazie danych. Dla tego ostatniego przypadku można także ustalić, w jakich Konfiguracjach graficznych redakcja ma się zapisywać. Np. dla skali 1:250 i standardu K-1, skali 1:500 i standardu K-1 i standardu G-7 oraz dla skali 1:1000 i standardu K-1, wszystko jednocześnie. Ta funkcjonalność pozwala operatorowi redagować mapę jednocześnie w wielu skalach i standardach graficznych.
Uwaga! Ustalanie Wariantów opisów oraz redakcja kartograficzna nie ma nic wspólnego z zarządzaniem warstwami graficznymi, jak to często jest spotykane w innych rozwiązaniach. Stąd wywodzi się ogromna, unikalna dynamika zarządzania opisami w systemie GEO-INFO.
Dwa przykłady, dwóch niezależnych Opisów dla tego samego obiektu jednocześnie wyświetlane na mapie:
Przykład 1: opis rzędnych studzienki kanalizacyjnej '68.47/67.55' i jednocześnie jej oznaczenie 'K'.
Przykład 2: opis funkcji i liczby kondygnacji budynku 'm2' i jednocześnie numer porządkowy '38'.
Standardowy zestaw Opisów obiektów i ich Wariantów jest oferowany przez producenta systemu. Użytkownik wyposażony w moduł GEO-INFO Mapa Pro może samodzielnie zdefiniować nowe Opisy obiektów i nowe Warianty opisów. Może także modyfikować definicje z oferty standardowej.
Aleksander Danielski