Nowości GEO-INFO 6 i.Kerg

Nowa wersja aplikacji Geo-Info 6 i.Kerg umożliwi wykonawcom:

  • przesyłanie do ośrodka dokumentacji plików eksportów w postaci 'Plików wymiany' lub plików o rozszerzeniu GIV,
  • dodawanie plików załączników do komentarzy wysyłanych do ośrodka dokumentacji oraz pobieranie dodanych w ośrodku do komentarzy plików,
  • automatyczne pozyskiwanie wygenerowanych w ośrodku dokumentacji 'Protokołów kontroli' .
Dla użytkowników posiadających nową wersję Geo-Info 6 Delta szczególnie interesującą będzie funkcjonalność obustronnego (z i do ośrodka dokumentacji) przekazywania 'Plików wymiany'. Są to pliki, które zawierają komplet wszystkich obiektów wynikających z asortymentu wykonywanej pracy geodezyjnej z obszaru zdefiniowanego przez Wykonawcę zasięgu KERG. Pliki te w trakcie opracowania podlegają ciągłej weryfikacji zgodności obiektów ze stanem w ośrodku dokumentacji  poprzez działanie w trybie online przez Internet (patrz: Nowości GEO-INFO 6 Delta).