Nowości GEO-INFO Ośrodek 03/2012

 

Funkcja tworząca duplikat do dokumentu sprzedaży. Od wersji 11.4.0.0. Geo-Info V Ośrodek  wszystkie dokumenty w module Ośrodek mają możliwość drukowania duplikatów dokumentów sprzedaży. Aby wystawić duplikat należy w oknie faktury rozwinąć klawisz "drukuj dokument" i wybrać opcję "Duplikat". Wywołanie tej funkcji spowoduje pojawienie się standardowego komunikatu z pytaniem czy wydrukować pełną treść dokumentu sprzedaży czy też tylko uproszony dokument sprzedaży?

Standardowo wybieramy dokument o pełnej treści.

 

Po wybraniu rodzaju dokumentu sprzedaży pojawi się na ekranie komputera gotowy duplikat z informacją o dacie wystawienia duplikatu.