Narzędzia GI Mapa cz.6

Proponuję korzystać z ułatwień obsługi interfejsu użytkownika modułu GEO-INFO 6 Mapa. Tutaj opiszę możliwość definiowania skrótów klawiszowych dla wybranych funkcji programu. Stosowanie skrótów klawiszowych znacznie przyspiesza pracę podczas rutynowych działań z często powtarzającymi się funkcjami.

 

Używając prawego klawisza myszy na górnym pasku interfejsu użytkownika można uruchomić z rozwijalnego okna dialogowego funkcję 'Dostosuj'.

 

 

Otworzy się okno dialogowe 'Customize' standardowego mechanizmu Windows do konfiguracji menu użytkownika.

 

Aby utworzyć skróty klawiszowe należy wybrać zakładkę 'Keyboard'.

Z rozwijalnej listy 'Category' należy wybrać pasek menu, dla którego funkcji mają być zdefiniowane skróty. Następnie na liście 'Commands' należy wybrać funkcję (np. 'Mapy') i w polu edycyjnym 'Press New Shortcut Key' wprowadzić odpowiednią kombinację klawiszy (np. Alt i M). Wybierając z klawiatury klawisze 'Ctrl' i/lub 'Alt' należy je przytrzymać podczas wybierania litery skrótu. Naciśnięcie klawisza funkcyjnego 'Assign' spowoduje przypisanie tej kombinacji do wybranej funkcji. Kombinacja wybranych klawiszy przepisze się do pola 'Current Keys'.

Teraz można zaprojektować kolejny skrót dla kolejnej funkcji. Jeśli zostanie użyty ten sam zestaw klawiszy dla nowej funkcji wówczas w polu 'Assigned to:' pojawi się nazwa funkcji, do której ten skrót jest już przypisany.

Uwaga! Do jednej funkcji można przypisać kilka różnych skrótów.

Aby usunąć definicję skrótu należy wskazać nazwę skrótu w polu 'Current Keys' i nacisnąć klawisz funkcyjny 'Remove'.

Wszystkie zdefiniowane skróty klawiszowe można usunąć/przywrócić do domyślnej postaci (zadanej w programie) przyciskając klawisz funkcyjny 'Reset All'. Przypadkowe usunięcie zaprojektowanych skrótów jest zabezpieczone ostrzeżeniem.