Narzędzia GI Ośrodek

Powielanie Bookmarków w szablonach


Od wersji 12.2.0.0 GEO-INFO 6 Ośrodek wprowadzono możliwość powielania tego samego bookmarka w obrębie jednego szablonu. Przykład dodawania  kolejnego bookmarka  zostanie zaprezentowany na szablonie 'wytycznych technicznych':

  1. Należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pliku szablonu i wybrać opcję 'właściwości' następnie trzeba odznaczyć pole 'tylko do odczytu'.
  2. Po wykonaniu czynności z punktu 1 należy otworzyć szablon wytycznych i skopiować w nowe miejsce  bookmark, który chcemy powielić np. odpowiedzialny za wyświetlenie danych wykonawcy 'bkmk04_wykonawca' następnie należy do takiego bookmarka dodać podkreślenie i jakąś cyfrę przykład: 'bkmk04_wykonawca_1'.  Jeśli będzie potrzebny jeszcze jeden taki bookmark w tym samym szablonie należy po podkreślniku dodać kolejną cyfrę np. '_2'.
  3. Nowy bookmark 'bkmk04_wykonawca_1' należy zaznaczyć i dodać go za pomocą funkcji ?zakładka? dostępnej w  MS Word. Funkcję zakładka można uruchomić wybierając z paska górnego w MS Word opcję  Wstawianie -> Zakładka.

  4. Następnie trzeba zapisać szablon i kliknąć prawym klawiszem myszy na pliku szablonu i wybrać opcję ?właściwości?, następnie trzeba zaznaczyć opcję 'tylko do odczytu'.