Narzędzia GEO-INFO 6 Mapa cz.7

Tym razem chciałbym odświeżyć informacje związane z procedurą Systematyka, także dlatego, że pojawiły się w niej cztery od niedawna nowe funkcje.
Generalnie Systematyka, to uporządkowanie obiektów w ramach ustalonych przez przepisy zasad. Bezpośrednią konsekwencją funkcjonowania systematyki zasobu jest numeracja obiektów, (dla których numeracja jest wymagana)
Uporządkowanie może wynikać:

  • z geometrii obiektów terenowych i ich fizycznego umiejscowienia w obszarze kraju (systematyka podziału administracyjnego kraju).
  • z geometrii punktów osnowy geodezyjnej (systematyka podziału układu współrzędnych na sekcje)
  • z zasad systematyzowania obiektów specjalnych - Zmian (umowna systematyka bez geometrii).

Okno dialogowe Systematyki zawiera szereg przycisków funkcyjnych. Ostatnio pojawiły się cztery nowe:

 


Przycisk Dezaktywuj/Aktywuj, pozwala na dezaktywację lub aktywację wybranej instancji Systematyki
Nazwa przycisku zmienia się odpowiednio do aktualnego statusu wskazanej instancji Systematyki. Wykonanie tej funkcji dla przycisku Dezaktywuj spowoduje, że ta Systematyka nie będzie mogła być użyta dla nowych obiektów. Funkcję stosuje się jeśli na 'drzewie' Systematyki znajduje się pozycja, której nie można usunąć (uwikłane są w nią obiekty aktualnie historyczne).
Wykonanie tej funkcji dla przycisku Aktywuj spowoduje, że ta Systematyka stanie się ponownie aktywna i będzie mogła być użyta dla nowych obiektów. Funkcję stosuje się dla przywrócenia do aktywności wcześniej dezaktywowaną Systematykę.

Przycisk funkcyjny Pokaż>, umożliwia podglądanie na mapie geometrii obiektu odpowiadającemu danej Systematyce.
Jeśli np. zaznaczono pozycję na poziomie Obrębu, wówczas przycisk funkcyjny Pokaż> zaznaczy na mapie granicę obiektu Obręb odpowiadającego tej systematyce (pod warunkiem, że ten obiekt Obręb jest zdefiniowany w bazie danych).

Przycisk funkcyjny Przeglądaj, umożliwia otwarcie i przeglądanie rekordu obiektu odpowiadającej Systematyki wraz z pełną funkcjonalnością dostępną z poziomu rekordu obiektu.
Jeśli np. zaznaczono pozycję na poziomie Obrębu, wówczas przycisk funkcyjny Przeglądaj otworzy w trybie 'przeglądania' rekord obiektu Obręb odpowiadającego tej systematyce (pod warunkiem, że ten obiekt jest zdefiniowany w bazie danych).

 

Aleksander Danielski