Nowy rodzimy Moduł edytora graficznego GEO-INFO 6 GIME

 

Od stycznia 2012 r. Klientom dostarczana jest nowa wersja systemu GEO INFO 6.

Dużą zmianą w wersji GEO-INFO 6 Mapa i Omega w stosunku do poprzednich jest możliwość zastąpienia zewnętrznych edytorów graficznych (AutoCAD, IntelliCAD) własnym uniwersalnym środowiskiem GEO-INFO 6 GIME:

http://www.geo-info.pl/wsparcie-uzytkownika/newsletter-menu/2012/012012/sip-geo-info-6

Rozwiązanie to uniezależnia system GEO-INFO i jego użytkowników od konieczności utrzymywania kompatybilności do wielu wersji edytorów zewnętrznych, co w efekcie powoduje obniżenie kosztów aktualizacji komponentów wykorzystywanych do eksploatacji systemu GEO-INFO. Nie jest już konieczna aktualizacja IntelliCADów i AutoCADów regularnie aktualizowanych przez swoich producentów.

Dzięki nowemu rozwiązaniu uproszczeniu uległ także proces instalacji i konfigurowania systemu GEO-INFO 6.

Nowy edytor graficzny traktowany jest jako moduł stanowisk GEO-INFO 6 Mapa i Omega, więc jego dostawa, jak w przypadku każdego modułu GEO-INFO jest jednorazowa.

Obecnie możliwe jest uruchamianie na tym samym komputerze modułów GEO-INFO 6 Mapa i Omega na nowym edytorze GIME, jak również na dotychczasowych edytorach.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych modułem GEO-INFO 6 GIME do kontaktowania się z Działem Sprzedaży i Obsługi Klienta - tel. 61 846 20 80