Dodatkowe funkcje GEO-INFO 6 i.Net

W dotychczasowych wersjach aplikacji Geo-Info 6 i.Net, w celu uzyskania informacji o godle sekcji mapy we wskazanym punkcie, użytkownicy włączali warstwę tematyczną: Sekcje mapy. Po włączeniu warstwy tematycznej na mapie wyświetlały się godła i obrysy sekcji mapy.

Od wersji 12.3.0 w aplikacji pojawi się dodatkowo funkcja: O sekcji pozwalająca na szybkie uzyskanie informacji o sekcjach map w dowolnym punkcie na mapie bez konieczności włączania wspomnianej powyżej warstwy tematycznej. Mechanizmy obsługi układów współrzędnych pozwolą na natychmiastowe wyznaczenie godła mapy w jednej z dozwolonych skal dla dowolnego punktu wskazanego na mapie o dopuszczalnych współrzędnych.

Dodatkowo na podstawie godła mapy wyznaczane zostaną współrzędne odpowiedniej sekcji mapy. Sekcja zostanie wstawiona na mapie pod warunkiem, że obszar wybranego układu współrzędnych zawierać będzie w sobie wybrane miejsce wstawienia sekcji.