Reforma w Eksploratorze obiektów GEO-INFO 6 Mapa

Procedura 'Eksplorator obiektów' została w wersji 12.4.0.0 GEO-INFO 6 Mapa w znacznym stopniu rozszerzona o nowe możliwości.

Narzędzie to już od dawna stanowi rodzaj 'kombajnu' realizującego bardzo wiele funkcji (głównie przeglądanie obiektów i raporty), ale również obsługuje funkcje edycji obiektów, funkcje przeglądania błędów i ostrzeżeń i inne.

 

 

Aktualnie warto zainteresować się następującymi nowościami:

 

  • Z poziomu listy obiektów umożliwiono przeprowadzenie masowej kontroli obiektów rozszerzając dotychczasową funkcjonalność klawisza Sprawdź o funkcję Kontrola uruchamianą z rozwijalnej listy towarzyszącej temu klawiszowi funkcyjnemu. Funkcja Kontrola działa jak niezależna procedura Kontrola obiektów, ale raport wynikowy nie ogranicza się tylko do obiektów z błędami, ale istnieje możliwość dalszych analiz pełnej listy obiektów (błędnych i bezbłędnych). Dodatkowa zaleta tej funkcjonalność polega na tym, że można wykonać tę kontrolę nie wychodząc z okna dialogowego Eksploratora obiektów.
  • W efekcie uruchomienia funkcji Kontrola Lista obiektów jest automatycznie uzupełniana o dodatkowe kolumny sygnalizujące błędy w obiektach. W zależności od wykrytych błędów mogą pojawić się kolumny: R - Relacje, A - Atrybuty, G - Geometria, S - Systematyka, w których odpowiednio literą 'B' oznaczono błąd lub literą 'O' ostrzeżenie.
  • Stworzono możliwość ograniczania listy obiektów przez zakładanie filtru na kolumnę. Funkcjonalność szczególnie przydatna do analiz i obsługi kolumn błędów i ostrzeżeń pojawiających się na Liście obiektów. Filtr ogranicza liczbę widocznych na liście obiektów np. tylko obiekty z błędami. Ograniczenie dotyczy tylko wyświetlania, bo nadal zapamiętane są wszystkie obiekty wybrane do Eksploratora obiektów. W każdej chwili można przywrócić pełną listę. Filtrowanie na kolumnę umożliwia skrócenie listy nie tylko do obiektów posiadających wartość atrybutu w tej kolumnie, ale także umożliwia skrócenie tej listy do obiektów, które spełniają warunek z dokładnością do podanego wzorca.
  • Stworzono funkcjonalność, która umożliwia wyświetlanie i obsługę atrybutów wielowartościowych. Wartości atrybutu wielowartościowego pojawiają się w kolejnych wierszach tego samego obiektu. Funkcjonalność umożliwia w ten sposób np. podglądanie wszystkich plików referencyjnych dołączonych do obiektu (dotychczas widoczny był tylko pierwszy z listy).
  • Funkcjonalność obsługi atrybutów wielowartościowych została wprowadzona także z myślą zarządzania obiektami w całkowicie nowej wersji modułu GEO-INFO Integra umieszczonym w środowisku GIME, nad którym są aktualnie prowadzone prace programistyczne.
  • Zmodyfikowano funkcjonalność związaną z obsługą wyświetlanych kolumn atrybutów. Działania obsługiwane w poprzednich wersjach klawiszem funkcyjnym Kolumny przeniesiono do osobnego pola edycyjnego z listą konfiguracji oraz klawiszem funkcyjnym umożliwiającym obsługę tworzenia nowych konfiguracji oraz wyboru kolumn.
  • Udoskonalono zaznaczanie obiektów na liście dodając możliwość odwrócenia zaznaczenia, co przydaje się szczególnie, gdy z listy tysięcy obiektów chcemy do jakiejś analizy wykluczyć małą liczbę obiektów. Dotychczas trzeba było zaznaczyć całą listę, a następnie przytrzymując klawisz Ctrl odznaczać zbędne obiekty. Teraz wystarczy zaznaczy właśnie te zbędne obiekty, a następnie odwrócić zaznaczenie.
  • Warto również przypomnieć istniejącą już od pewnego czasu w Eksploratorze obiektów funkcją Usuń z wyboru. Funkcja umożliwia usunąć z Listy obiektów, te które są ktualnie zbędne lub zostały wybrane niepotrzebnie np. z powodu niekorzystnie przygotowanego filtru podczas wyboru obiektów z bazy danych. Funkcja Usuń z wyboru usuwa obiekty wyłącznie z Listy obiektów widzianych w oknie Eksploratora obiektów. Status tych obiektów w bazie danych nie ulega zmianie.

 

Aleksander Danielski