Nowości GEO-INFO 6 i.Kerg

Od wersji 12.4.0 w module i.Kerg umożliwiono Wykonawcy weryfikację własnych rozliczeń finansowych z ODGiK. Wykonawca może nie tylko przejrzeć i wydrukować wystawione przez ODGiK dokumenty sprzedaży, lecz również opłacić je poprzez kanały płatności firmy PAYU S.A.

 

Podstawowe dane wystawionych Wykonawcy i nieopłaconych przez niego dokumentów sprzedaży zawarte są w głównym oknie aplikacji: Geo-Info 6 i.Kerg, w zakładce: 'Wystawione dokumenty sprzedaży'.

 

Po wyborze pozycji z listy Wykonawca może obejrzeć szczegóły samego dokumentu sprzedaży, pozycji na nim wyodrębnionych, a także Płatnika i Zamówienia, którego dokument dotyczy.

 

 

Zweryfikowany dokument Wykonawca może wydrukować, może go również opłacić wykonując przelew bankowy poprzez kanały płatności firmy PAYU S.A.