Wersja edukacyjna SIP GEO-INFO

We wrześniu 2012 r. firma SYSTHERM INFO Sp. z o.o. rozpoczęła sprzedaż wersji edukacyjnej systemu zintegrowanego GEO-INFO 6 dla Uczelni i Szkół.

Wraz z edukacyjną wersją modułów Mapa, Integra oraz Ośrodek z ZUDP zintegrowanego systemu GEO-INFO 6  dostarczana zostanie także edukacyjna baza danych, przygotowana dzięki współpracy z Urzędem Miasta Świnoujście, który wyraził zgodę na wykorzystanie bazy Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Niektóre dane w bazie danych zostały odpowiednio zmodyfikowane zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Wersja edukacyjna posiada pełną funkcjonalność podstawową wszystkich modułów systemu wchodzących w jej skład.

Szkoły i Uczelnie zainteresowane nabyciem nowej wersji edukacyjnej GEO-INFO 6, proszone są o kontakt z Działem Sprzedaży i Obsługi Klienta.