Zmiana logowania GEO-INFO 6 i.Net

Wszystkich użytkowników przeglądarki internetowej Geo-Info 6 i.Net informujemy, że od wersji 12.4.0 zmieni się sposób logowania do aplikacji.

W dotychczasowym rozwiązaniu przy uruchomieniu programu zawsze pojawiało się okno dialogowe: Geo-Info 6 i.Net - Logowanie, w którym użytkownik podawał dane logowania niezbędne do uzyskania dostępu do przeglądania informacji przypisanych do swojego profilu, lub wybierał opcję: 'Zaloguj jako Gość' uzyskując tym samym dostęp anonimowy do danych bezpłatnych.

Każde przelogowanie w aplikacji wymagało odświeżenia strony przeglądarki.

W nowym rozwiązaniu przeglądarka będzie automatycznie uruchamiana z widokiem zasobów i obiektów udostępnionych bezpłatnie użytkownikom anonimowym, oferując im ograniczoną prawami możliwość przeglądania i wyszukiwania niektórych obiektów zasobu oraz wywoływania ogólnodostępnych funkcji aplikacji.

Dostęp autoryzowany do przeglądania informacji przypisanych do profilu użytkownika będzie możliwy po wyborze przycisku: zaloguj/wyloguj znajdującego się w prawym narożniku górnego paska narzędziowego aplikacji.