Nowości GI Mapa - Obiekt Raster

Rodzina obiektów Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO zwiększyła się o nowy obiekt o charakterze hybrydowym 'GSSRAS - Raster'.

Obiekt 'Raster' posiada rekord i geometrię podobnie jak każdy inny obiekt powierzchniowy, ale jego nierozłączną częścią jest skalibrowany do bieżącego układu współrzędnych bazy danych plik rastrowy. Dołączony do obiektu plik rastrowy jest obsługiwany łącznie z częścią opisowo-geometryczną (zakładki rekordu 'Atrybuty' i 'Geometria'). Obiekt 'Raster' podobnie jak inny standardowy obiekt podlega mechanizmom historii tutaj rozszerzonej także na stowarzyszony z nim plik rastrowy. Plik rastrowy związany z rekordem obiektu 'Raster' może być modyfikowany (np. usuwanie częściowe treści rastra) równolegle lub osobno z innymi atrybutami tekstowymi tego obiektu.

Obiekt 'Raster' powstał w celu sprawnego prowadzenia w ODGiK zasobu hybrydowego, gdzie część mapy jest zdefiniowana w bazie danych w postaci obiektów (np. zasób EGB), a część jest prezentowana tylko na mapie rastrowej (np. mapa zasadnicza).

Obiekt 'Raster' może być wygenerowany na mapę jak każdy inny obiekt - wówczas pojawi się jego treść rastrowa.

Obiekt 'Raster' można utworzyć standardową procedurą Mapa/Obraz do kalibracji i zarządzania plikami rastrowymi. Procedura została wyposażona o nową funkcję 'Nowy Ob...', która dla wskazanego na liście pliku rastrowego definiuje obiekt 'Raster'.

Podczas tworzenia obiektu 'Raster' jego geometria odpowiada geometrii pliku rastrowego. Po modyfikacji obiektu (np. usunięcie części rastra ze względu na uzupełnienie bazy danych obiektami) geometria obiektu 'Raster' przyjmuje stan wg wskazania nowej geometrii pliku rastrowego np. wycięte enklawy w miejscach, gdzie usunięto fragmenty rastra.

 

 

 

Obiekt 'Raster' wygenerowany na mapie.

 

 

Tworzenie obiektu 'Raster'

Rekord obiektu 'Raster' - atrybuty

Rekord obiektu 'Raster' - pliki

Rekord obiektu 'Raster' - geometria

Rekord obiektu 'Raster' - historia

 

Obiekt 'Raster' funkcjonuje także na mapie 'autogenerowanej', czyli generuje się automatycznie w obszarze aktualnie oglądanym. Jest tak samo odświeżany jak wszystkie inne obiekty, czyli na mapie pojawia się automatycznie obraz rastrowy.
Generując obiekty 'Raster' należy pamiętać o ograniczeniach wynikających z pojemności pamięci operacyjnej, szybkości procesora i karty graficznej używanego komputera, mając na uwadze wielkości plików rastrowych. Zjawisko szybkiego 'pochłaniania' pamięci operacyjnej będzie szczególnie zauważalne podczas automatycznego generowania obiektów 'Raster' na mapie autogenerowanej.

Aleksander Danielski