Import Punktów Adresowych

W SIP GEO-INFO 6 stworzono nową funkcjonalność umożliwiającą automatyczne przyjmowanie obiektów 'Punkt Adresowy' utworzonych lub zmodyfikowanych w gminie, gdzie do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów wykorzystuje się moduł GEO-INFO 6 i.Adres.

 

Procedura znajduje się w menu modułu GEO-INFO 6 Mapa, 'Wprowadzanie\Import punktów adresowych'.
Opisywana funkcjonalność łączy dwa niezależne zadania.

  1. W module GEO-INFO 6 i.Adres wprowadzany lub modyfikowany jest obiekt 'Punkt adresowy'. Automatyczna procedura działająca 'w tle' przesyła ten obiekt za pomocą serwisu WMS do bazy danych powiatowego lub miejskiego ODGiK. Dane o tym punkcie przechowywane są w buforze niewidocznym dla operatora zasobu numerycznego ODGiK.
  2. W module GEO-INFO 6 Mapa uruchamiana jest przez operatora systemu w dowolnym momencie procedura 'Import punktów adresowych'. Sprawdzana jest zawartość bufora Punktów adresowych. W oknie dialogowym pojawia się lista nowych lub zmodyfikowanych w gminie Punktów adresowych. Operator systemu w ODGiK uruchamia funkcję Zapisz w bieżącej Zmianie, która następnie w standardowym trybie działania Zmiany i Importu danych wprowadza Punkty adresowe do bazy danych.

Procedura wprowadzania Punktów adresowych w module GEO-INFO 6 Mapa posiada wiele ciekawych opcji np. sortowanie po kolumnach okna dialogowego, automatyczny wybór wszystkich Punktów adresowych wprowadzonych jedną Zmianą w zasobie EMUiA, podgląd na mapie przed wykonaniem importu, założenie nowej Zmiany w czasie działania funkcji, automatyczna aktualizacja istniejących już w bazie danych obiektów Punkt adresowy, generowanie historii tych obiektów, możliwość rezygnacji z importu wybranych Punktów adresowych.


Okno dialogowe procedury 'Wprowadzania Punktów Adresowych' w module GEO-INFO 6 Mapa


Aleksander Danielski