Od 2013 r. zmiana wymagań programowych modułów Mapa, Mapa LT i Omega systemu GEO-INFO!

UWAGA!

Zgodnie z podawanymi od początku roku informacjami przypominamy:
Od 2013 r. zmiana wymagań programowych modułów Mapa, Mapa LT i Omega systemu GEO-INFO!
GEO-INFO 6 wydanie, które dostarczane będzie Klientom w ramach subskrypcji w 2013 r., będzie wymagało posiadania oprogramowania edytora graficznego GIME.