Nowości GEO-INFO 6 Sigma

Nowością jest naliczanie proporcjonalne opłaty za dzierżawę. W GEO-INFO 6 Sigma 12.2 istnieje możliwość naliczenia czynszu wraz ze szczegółową informacją nt. wysokości czynszów w danych latach. Powstała dodatkowa opcja, dzięki której zawsze widoczne są informacje nt. wysokości opłaty netto/brutto zarówno za cały okres dzierżawy jak i za dany rok.

Images

 

Analogicznie istnieje możliwość generowania raportów z informacją o wysokości czynszu za dany rok.

Uwaga! Nastąpiła zmiana wyświetlania informacji o wysokości czynszu przy dzierżawcy w widoku działki. Od wersji 12.2 jest widoczna opłata za dany rok. Do tej pory widniała opłata za cały okres dzierżawy.