Nowości 13.1 GI i.Kerg

Od wersji 13.1.0 w module i.Kerg umożliwiono Wykonawcy wywołanie ponownego automatycznego przygotowania aktualnych materiałów w trakcie trwania pracy geodezyjnej.

Wykonawca, który zauważy, że:

  • przy zgłaszaniu pracy nie wskazał wszystkich punktów Osnowy geodezyjnej, dla których mają zostać przygotowane materiały
  • do wykonania pracy potrzebne są mu materiały fakultatywne, których nie wybrał przy wysyłaniu zgłoszenia (np. eksporty GIV, SWDE, SHP, itd.)
  • na materiałach, które otrzymał brakuje wprowadzonych do bazy danych podziałów, pomiarów, itp.


w dowolnym momencie ma możliwość otworzenia pracy geodezyjnej, dodania na listę dodatkowych materiałów, lub brakujących punktów Osnowy geodezyjnej i wywołania funkcji ponownego automatycznego przygotowania materiałów.