Nowości 13.1 GI Sigma

Od wersji 13.1moduł Sigma posiada nowe możliwości naliczania opłat za dzierżawę. Wprowadzono nowe rozwiązania przy dzierżawcach, którzy mają naliczany czynsz dzierżawny za kilka rodzajów użytków na jednej działce.

Pozwala to na rozgraniczenie na niezależne opłaty każdego z użytków, wyszczególnienie ich na raporcie oraz wydrukowanie zarówno kwot za poszczególne użytki jak i za całość dzierżawy.