Nowości 13.1 GI Ośrodek

Od wersji 13.1. moduł Geo-Info Ośrodek pozwala na wpisanie przy rejestrowaniu zgłoszenia roboty geodezyjnej  więcej niż jednej osoby pracującej u wykonawcy która będzie upoważniona do odpowiednich czynności:

  • Osoba upoważniona do odbioru rachunku/faktury VAT,
  • Do odbioru opracowań posiadanych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz uzyskania informacji niezbędnych do wykonania pracy,
  • Osoba upoważniona do odbioru materiałów dla zleceniodawcy,
  • Osoba wyznaczona do kartowania i kreślenia na mapie zasadniczej.

 

 

Wyjątkiem jest 'działającym w imieniu podmiotu wykonawcy prac' w tym polu może być wybrana tylko jedna osoba jako kierownik prac geodezyjnych.