Warstwa WMS - Sposób wyświetlania w aplikacji GEO-INFO, jako podkładu mapowego, wpasowanych rastrów map

Jednym ze sposobów wyświetlania w aplikacji GEO-INFO jako podkładu mapowego wpasowanych rastrów map jest ich wstawienie jako warstwy WMS. Funkcjonalność ta jest dostępna dla użytkowników GEO-INFO wraz z modułem edytora graficznego GIME.

Images

Naciśnij aby powiększyć


Zaletą takiego rozwiązania jest to, że rastry takie zużywają bardzo mało zasobów komputera (pamięć, procesor, dysk) przy jednocześnie bardzo dużej wydajności. W przypadku tego rozwiązania dzięki Menadżerowi serwisów WMS, który jest zawarty w module GEO-INFO Mapa GIME można tworzyć wiele warstw rastrowych, co ułatwia zarządzanie treścią oglądanej mapy (można bardzo szybko włączyć lub wyłączyć daną warstwę rastrową).

Images

Naciśnij aby powiększyć
Możliwość zapisania konfiguracji wstawionych warstw WMS (nie tylko rastrów map) umożliwia przygotowanie konfiguracji przez jednego użytkownika i udostępnienia jej wszystkim lub wybranym użytkownikom systemu. 

Dodatkową funkcjonalność umożliwia definicja adresu WMS bezpośrednio w pliku Geo-Info.ini. Konfigurację dokonuje się  w sekcji [WMS]
Wyświetlane rastry automatycznie wczytują się do obszaru oglądanego ekranu dzięki czemu użytkownik nie musi wykonywać dodatkowych czynności związanych ze znalezieniem na dysku komputera odpowiedniego rastra do jego wczytania. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w przypadku rastrów ortofotomapy, które zazwyczaj są kolorowymi, wysokiej rozdzielczości rastrami. Na 'słabszych' komputerach pozwoli ono na szybkie wyświetlenie treści takiego rastra na mapie.

Usługa WMS dostępna jest po instalacji darmowego oprogramowania MapServer


http://mapserver.org/


W większości Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Katrograficznej na potrzeby Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej instalacje MapServera lub GeoServera są już przeprowadzone. W przypadku rastrów może być jedynie konieczna dodatkowa ich konfiguracja.
W przypadku Państwa zainteresowania usługą WMS, Firma nasza może wykonać instalację i ich niezbędną konfigurację.